Rozmowy

Studzenie optymizmu

3 sierpnia 2022

Studzenie optymizmu
Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (fot. ze zbiorów Wojciecha Duszy)

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią [kliknij] publikujemy wypowiedź Wojciecha Duszy, egzaminatora, członka: Komitetu Egzaminatorów RP, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. Jest to stanowisko wspólne reprezentantów egzaminatorów zatrudnionych w word-ach, którzy 4 lipca br. podjęli protest [kliknij]. Redakcja

* * *

Egzaminatorzy z całego kraju odebrali odpowiedz na interpelację od Ministra Webera jako policzek w twarz. Z jednej strony Minister spotyka się z nami twierdzi że stworzy grupę roboczą by nowelizować prawo w trybie pilnym by za chwile odpisać do Pani Marszałek Sejmu coś zupełnie innego. To jest dwulicowa postawa która spotyka się ze zdecydowaną reakcją Egzaminatorów. Egzaminatorzy czekają 14 lat. Teraz mówią nie! Od tej chwili podsekretarz stanu R. Weber nie jest dla nas partnerem do rozmów. Nie będziemy rozmawiać z kimś kto mija się z prawdą i próbuje nas oszukać. Wnosimy o rozmowę bezpośrednio z Ministrem Adamczykiem oraz powołanie niezależnego obserwatora społecznego wskazanego przez nas do tych rozmów. Teraz nie ma już półśrodków.

Informuję również że protest musi zostać wznowiony! I w związku z tym należy spodziewać się utrudnień w całym kraju. Mamy informację że w najbliższym czasie dojdzie do eskalacji protestu. 

Wcześniejsze optymistyczne sygnały kierowane od przedstawicieli najwyższego szczebla administracji rządowej do egzaminatorów – o których szeroko wspominałem w udzielonym 1 sierpnia 2022 r. [kliknij] wywiadzie dla tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS – zostały znacznie ostudzone oficjalnym stanowiskiem Ministra Infrastruktury, wyrażonym w piśmie z dnia 29.07.2022 r. znak: DTD-1.054.9.2022, który „na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów”.

W tym kontekście należałoby zadać Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi pytania w sprawie dotychczasowych intencji oraz deklaracji rzekomego zrozumienia potrzeb środowiska egzaminatorów w zakresie chociażby postulowanych zmian rozporządzenia w sprawie uzyskania przez egzaminatorów pełnej niezależności i obiektywności i sposobu oraz systemu ich wynagradzania. Zmiany systemu egzaminowania miały być przedmiotem dalszych prac. Można odnieść wrażenie, że dotychczasowe ustalenia oraz intencje Ministerstwa miały charakter wyłącznie iluzoryczny i zmierzały bezpośrednio do wygaszenia akcji protestacyjnej.

Jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury zostało przyjęte przez egzaminatorów z ogromną dezaprobatą i rozczarowaniem. Środowisko egzaminatorów nie rozumie w jakim celu tak szumnie planowano powołanie grupy roboczej, której fundamentalnym zadaniem miała być nowelizacja obowiązującego prawa w przedmiocie dotyczącym egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz wynagradzania egzaminatorów.

Należy podkreślić, że takie stanowisko Ministra Infrastruktury, wyrażone w oficjalnym piśmie kierowanym do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek, musi spotkać się z jednoznaczną reakcją środowiska egzaminatorów w postaci wznowienia protestu oraz postulatu poważnego traktowania egzaminatorów.

Stąd też wnosimy, by dalsze rozmowy – o ile taka będzie wola Ministra – były prowadzone bezpośrednio z Ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem, gdyż działający z Jego upoważnienia przedstawiciele zawiedli nasze zaufanie.

Egzaminatorzy zmęczeni są ciągłym traktowaniem swojego środowiska w sposób niepoważny. Notorycznie daje się nam do zrozumienia, że nie jesteśmy dużą grupą, stąd też nie warto liczyć się z nami i respektować naszych postulatów. Mam wrażenie, że Minister Infrastruktury zapomniał jak wielki cel realizuje tak niewielka grupa specjalistów.

Właśnie my egzaminując przyszłych kierowców wpływamy na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, a co za tym idzie na zdrowie i życie setek tysięcy osób w całym kraju.

Reasumując egzaminatorzy uznają, iż protest musi zostać wznowiony! Czekamy już zbyt długo!

Niemniej jednak forma oraz skala tego protestu, w chwili obecnej, jest konsultowana w  środowisku egzaminatorów. Natomiast ostateczny przebieg i dynamika protestu będzie zależeć nie tylko od egzaminatorów, ale również od dalszych działań Ministerstwa Infrastruktury.

Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów