Ogłoszenia

Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym

14 września 2021

Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym
Cykl: DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij]

W najbliższych dniach w sejmowej Komisji Infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. O zaproponowanych zmianach w ustawach i rozporządzeniach informowali nasi eksperci [kliknij] [kliknij]. Tomasz Matuszewski mówił: - Oby dyskusja była (…), oby ta dyskusja prowadziła z obszarów abstrakcyjnych, teoretycznych ku bardziej realnym, oby słuchani byli fachowcy (…). Dziś zapraszamy do debaty poświęconej szkoleniu kierowców zawodowych właśnie w kontekście procedowanych przepisów. Gości DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ poprosimy o sformułowanie konkretnych sugestii zmian w aktach. Stąd tytuł najbliższej debaty:

„Czy wyższe kwalifikacje? Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym”.

Pamiętając o trwającej transpozycji do systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich OECE/UE dyrektywy 2018/645, następującej zgodnie z potrzebami i specyfiką tych państw. Skupimy się na kwestiach: szkolenia, wymogów postawionych osobom pracującym na stanowisku kierowcy zawodowego (profil kierowcy zawodowego, karta kwalifikacji kierowcy). Zapytamy zaproszonych ekspertów o konkrety, o propozycje: rozwiązań organizacyjnych; kwestii kwalifikacji instruktorów; zmian w programach szkolenia, o metodach szkolenia, narzędziach dydaktycznych, o szkoleniu zdalnym/platformach elearningowych; o badania psychologiczne kierowców i ich archiwizację w systemie teleinformatycznym; o katalogu pytań testowych, o kompetencjach osób zaproszonych do pracy w komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych; wydawaniu nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy; o wprowadzanym profilu kierowcy zawodowego; o zawieszaniu uprawnień do kierowania pojazdami itd.

Sformułowane sugestie prześlemy do wiadomości członkom Komisji Infrastruktury.

Czekamy w czwartek - 16. września br. o godz. 11.00.

Zaproszeni eksperci:

* Marek Górny, instruktor nauki jazdy, wykładowca, szkolący kierowców zawodowych, autor podręczników metodycznych;

* Andrzej Markowski, psycholog transportu, Centrum Badań i Usług Psychologicznych, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce

* Tomasz Matuszewski – egzaminator, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

* Andrzej Szope, instruktor nauki jazdy, właściciel i kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „LINIA SZKOLENIA” w Warszawie;

* Maciej Wroński, prawnik, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska

Spotkanie poprowadzi: Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS.

Organizatorzy cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje: tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR

On-line: Wydarzenie tradycyjnie w formule on-line, dostępna transmisja, rozpoczynamy o godz. 11.00.

Aby dołączyć do nas wystarczy wybrać i skorzystać z następujących możliwości:

ZOOM - webinar ID: 844 7287 5891 / hasło: TRANSPORT

FACEBOOK - www.facebook.com/prawodrogowe

Opieka techniczna: Grupa IMAGE.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czekamy na Państwa sugestie: tygodnik@prawodrogowe.pl lub redakcja@l-instruktor.pl oraz w czasie debaty - czat