Legislacja

Komisja Infrastruktury poparła zmiany ustawy o transporcie drogowym

14 września 2021

Komisja Infrastruktury poparła zmiany ustawy o transporcie drogowym
Sejm RP. iTV Sejm - transmisje. Komisja Infrastruktury - 14.9.2021 [kliknij] (fot. screen)

Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. W trakcie obrad sejmowej Komisji Infrastruktury uzasadnienie nowelizacji zaprezentował Rafał Weber. Przeprowadzono dyskusję. Wprowadzono poprawki. Komisja będzie rekomendowała zmieniony projekt.

Uzasadnienie nowelizacji ustawy. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 508 [kliknij]) w dniu dzisiejszym był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij]. Autorzy projektu, w imieniu których występował Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zaproponowali wymienił kilka podstawowych kwestii: poprawy jakości szkolenia kierowców zawodowych - osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy; e-learningowej metody szkolenia; wprowadzenia całkowicie nowego dokumentu - karty kwalifikacji kierowcy; cyfryzacji obiegu dokumentów; egzaminów na kwalifikację wstępną; zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem szkoleń kierowców zawodowych; wprowadzenia możliwości weryfikacji danych kierowcy podczas kontroli drogowych, możliwości odzyskania polskich prawa jazdy dla kierowców z zagranicy; zniesienia rejonizacji badań lekarskich i psychologicznych; procedur stosowanych wobec kierowców siadających za kierownica pod wpływem alkoholu; zawieszenia uprawnień. Zmiany są wdrażane na podstawie dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Dyskusja i zgłoszone wątpliwości. W dyskusji udział wzięli posłowie: Cezary Grabarczyk oraz Mirosław Suchoń oraz m.inn. reprezentujący: Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego; Piotr Litwiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD), prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "GALICJA"; Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK i inni, stronę rządową reprezentował Rafał Weber wraz z zespołem. Mówiono i zgłoszono do ewentualnego skorygowania kwestie:

- kwalifikacji instruktorów w kontekście jakości szkoleń, braku kadry w kat. D, C, C+E i zmniejszenia wymogów - wymaganej praktyki/stażu pracy w zawodzie; placówek prowadzących warsztaty instruktorskie - akredytacji tych ośrodków i zagrożeń utraty uprawnień przez instruktorów;

- dodatkowych wymogów wyposażenia ośrodków szkolenia - samochody na własność; okresu przejściowego np. do roku 2025 na wyposażenie ośrodków szkolenia w pojazdy z automatyczną skrzynią biegów;

- szkolenia z wykorzystaniem internetu – zezwolenia na szkolenie na odległość;

- szkoleń w word - jednoznacznego rozdzielenia placówek szkolących i egzaminujących;

- uchybień przeprowadzania szkoleń - zbyt rygorystycznych norm pozbawiania wykonywania zawodu kierowcy,

- karty kwalifikacji kierowców - potwierdzania dokumentów zagranicznych - weryfikacji legalności ich uprawnień w kontekście brd.

W trakcie dyskusji została zgłoszona kwestia powołania podkomisji dla szczegółowego przygotowania zmian w ustawie/ach. Propozycji nie podjęto.

W ramach pierwszego czytania Komisja Infrastruktury rozpatrzyła projekt, przegłosowano poprawki i przyjęto te o charakterze legislacyjnym odrzucając wszystkie, które nie uzyskały poparcia rządu i akceptacji posłów. W głosowaniu za przyjęciem procedowanej ustawy udział wzięło 27. Posłów: ZA - głosowało 26, PRZECIW - 1, nikt nie wstrzymał się.

W dniach 15, 16 i 17 września br. odbędzie się 37. posiedzenie Sejmu RP, przewidziano rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. (jm)

***

Zapraszamy do DYSKUSJI NA RATUSZOWSEJ, która odbędzie się – tradycyjnie w czwartek - 16. września. Tytuł debaty: „Czy wyższe kwalifikacje? Sugestie do projektu ustawy o transporcie drogowym”. [kliknij].

Spotkanie poprowadziJolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS.

Organizatorzy cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje: tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR

On-line: Wydarzenie tradycyjnie w formule on-line, dostępna transmisja, rozpoczynamy o godz. 11.00.

Aby dołączyć do nas wystarczy wybrać i skorzystać z następujących możliwości:

ZOOM - webinar ID: 844 7287 5891 / hasło: TRANSPORT

FACEBOOK - www.facebook.com/prawodrogowe

Opieka techniczna: Grupa IMAGE.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czekamy na Państwa sugestietygodnik@prawodrogowe.pl lub redakcja@l-instruktor.pl oraz w czasie debaty - czat