Ogłoszenia

EPD stan prawny na 23.8 [kliknij]

24 sierpnia 2020

EPD stan prawny na 23.8 [kliknij]
ePD. Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij]

ePD. Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij]

W ELEKTRONICZNYM PRAWIE DROGOWYM redakcja pomieściła kolejne akty rzeczywiste, jednolite, ujednolicone, projekty. Tak więc zbiór zaktualizowana wg stanu prawnego na 23.8 br. Jedno kliknięcie i zbiór zostanie uaktualniony. Jak ważna dla naszego bezpieczeństwa jest wiedza prawna? – to pytanie retoryczne.

Nieodwołalnie mija sezon wakacyjny i urlopowy, trzeba jednak podkreślić, iż w zakresie prac legislacyjnych nie był to tzw. okres ogórkowy. Szczególnie dużo zmian wprowadzono w zakresie regulacji dotyczących panującego wciąż stanu epidemii. Przypominamy w zbiorze od kilku miesięcy dostępny jest nowy rozdział - oznaczony 1.13. pn. Koronawirus.

Parlamentarzyści w te wakacje uchwalili, poprawili i ostatecznie przyjęli Ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw czyli kolejne regulacje tzw. pakietu deregulacyjnego. Przypominamy w zbiorze dostępne są także projektu procedowanych aktów prawnych. W tym wypadku opublikowaliśmy właśnie tekst ustawy uchwalony po rozpatrzeniu poprawek Senatu RP.

Inne zmiany to aktualizacja aktów: ustawa – Kodeks wykroczeń; ustawa – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych; rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń; rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i inne.

Pamiętajmy, iż bezpieczeństwo na naszych drogach zależy także od właściwej wiedzy i edukacji prawnej, tu narzędziem dla państwa osobiście jest - od lat dostępny na krajowym rynku jedyny taki zbiór aktów prawnych, aktualizowany internetowo – pn. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Abonentów zachęcamy uaktualnienia swojego zbioru, przyszłych abonentów o decyzję zakupu i pogłębiania wiedzy, znajomości prawa.

Pamiętajmy – za bezpieczeństwo na drogach jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. (jm)