Legislacja

W kierunku ułatwień rozbudowy infrastruktury ładowania

25 sierpnia 2020

W kierunku ułatwień rozbudowy infrastruktury ładowania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ładowanie aut elektrycznych to problem do rozwiązania, który pozwoli na szersze korzystanie z takich pojazdów. Ważne są regulacje umożliwiające rozbudowę infrastruktury ładowania np. ładowania aut na parkingach lub garażach w budynkach mieszalnych.

Do konsultacji publicznych skierowany został pakiet projektów Ministerstwa Klimatu w tym projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. Zaproponowane regulacje określają sposób ustalania tzw. minimalnej mocy przyłączeniowej dla stanowisk do ładowania aut elektrycznych np. w budynkach mieszalnych. Przypomnijmy właśniemoc przyłączeniowa jest parametrem informującym o największym zużyciu energii jakie może wystąpić podczas użytkowania, a pozwalająca stosownie wyposażyć wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszalnych w punkty ładowania samochodów elektrycznych. Proponowane rozwiązania mają umożliwić instalację mniejszej liczby punktów ładowania, lecz o większej mocy. Zaproponowane przepisy nie będą stosowane do zamierzeń budowlanych, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego złożono przed dniem wejścia w życie tych przepisów wykonawczych. (jm)