Statystyka

Skontrolowano elektryczne deskorolki, hulajnogi i rowery: 88% nieprawidłowości

24 sierpnia 2020

Skontrolowano elektryczne deskorolki, hulajnogi i rowery: 88% nieprawidłowości
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Urząd Ochrony Kontroli i Konsumentów opublikował raport z przeprowadzonej w II kwartale 2019 roku przez Inspekcję Handlową kontrolę sprzętu takiego jak elektryczne deskorolki, hulajnogi i rowery. Była to pierwsza tego rodzaju kontrola sprzętu. Wykazane nieprawidłowości – jak się dowiadujemy – dotyczyły 88% sprawdzonych produktów.

Zakres kontroli. Kontrolujący, czyli wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej z mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego, sprawdzali, czy: „wprowadzone do obrotu maszyny – takie jak elektryczne środki transportu niedrogowego, niepodlegające homologacji, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla użytkowników” (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 z późn. zm.). Skontrolowano 20 przedsiębiorców w tym: 9 placówek detalicznych, 8 sklepów wielkopowierzchniowych; 3 sprzedawców hurtowych. Podmiotem kontroli było 41 wyrobów. Jak się dowiadujemy kontrola zgodności z zasadniczymi wymaganiami wykazała: w 32 przypadkach nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem), w 28 przypadkach niewłaściwe oznakowanie maszyn (brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy). Kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, w jednym przypadku wykazała oznakowanie niezgodne ze wzorem.

Wnioski raportu. Wśród wniosków ten wskazujący jak ważne było to sprawdzenie także z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zacytujmy: Kontrola elektrycznych środków transportu niedrogowego, niepodlegających homologacji, była pierwszą kontrolą tego typu wyrobów i wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości, co świadczy o niskiej świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu. Stwierdzone niezgodności miały charakter formalny i były możliwe do wyeliminowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych, należy jednak podkreślić, że np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń. Zatem prowadzenie regularnych kontroli w tym zakresie wydaje się uzasadnione. (…) Elektryczne deskorolki, hulajnogi i rowery to coraz częstszy element miejskiego krajobrazu. Coraz częściej są one udostępniane konsumentom przez liczne wypożyczalnie. Urządzenia te są konstruowane w taki sposób, aby umożliwić jazdę każdemu, bez względu na sprawność, wiek i umiejętności. Użytkownicy tego typu pojazdów często niestety nie mają większej wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Stwarza to niejednokrotnie sytuacje konfliktowe z innymi uczestnikami ruchu, jest też często źródłem poważnych zagrożeń, z uwagi na korzystanie przez nich podczas jazdy zarówno z chodników, jak też dróg dla rowerów, a nawet jezdni. Osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją przepisów o ruchu drogowym, mającą na celu uregulowanie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika – kierującego tym urządzeniem), określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń. Ponieważ elektryczne środki transportu niedrogowego pozwalają na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, skutki nieostrożnej jazdy mogą być bardzo groźne – zarówno dla osób z nich korzystających, jak również postronnych.

Rady dla kierujących elektrycznymi hulajnogami i innymi. Niezwykle cennym elementem raportu są porady dla użytkowników elektrycznych deskorolek, hulajnóg, rowerów. Pamiętać zatem należy o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej (kaski, ochraniacze), jak również zwracać uwagę na innych uczestników ruchu. Kupując elektryczną deskorolkę, hulajnogę, rower czy inny pojazd warto zwrócić uwagę na kilka parametrów. Jednym z nich jest pojemność akumulatora. Większy pozwoli dłużej cieszyć się jazdą. W tym miejscu należy też wspomnieć o czasie ładowania – dobrze, by był możliwie krótki. W zależności od terenu po którym zamierzamy się poruszać zwróćmy uwagę na rozmiar kół – małe nadają się do jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Rozmiar ma znaczenie również dla komfortu jazdy. Istotną kwestią jest dopuszczalne obciążenie – jazda przez dorosłego pojazdem przeznaczonym dla dzieci może skończyć się wypadkiem. Skoro mowa o dzieciach, należy zwrócić uwagę, by nie wybierać dla nich modeli rozwijających zbyt wysoką prędkość. Jakość wykonania – deskorolka elektryczna powinna być stabilna i wykonana z materiałów solidnej jakości. Warto zwrócić uwagę na same koła oraz wyświetlacz, który informuje między innymi o stanie naładowania baterii. Oczywiście znaczenie ma też cena pojazdu – warto zwrócić uwagę, czy model oferowany za niewielką kwotę jest równie solidnie wykonany, co wyroby renomowanych producentów. Oczywiście, podobnie jak w przypadku innych urządzeń mechanicznych, szczególne istotne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi i stosowanie się do jej zaleceń – pozwoli to uniknąć wielu zagrożeń, w tym zranienia i porażenia prądem. Instrukcje należy zachować, aby można było również w przyszłości rozwiązać ewentualne wątpliwości dotyczące użytkowania sprzętu.

Czas oczekiwania i czas prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi urządzeń transportu osobistego (UTO) zdecydowanie powinien być także czasem na tego typu analizy. (jm)

Słowa kluczowe deskorolki hulajnoga rowery