Ogłoszenia

Jest tekst jednolity rozporządzenia o szkoleniu

11 października 2018

Jest tekst jednolity rozporządzenia o szkoleniu
Elektroniczne Prawo Drogowe wyd. Grupa IMAGE [kliknij]

Według stanu prawnego obowiązującego na 10 października 2018 r. zaktualizowana została baza aktów prawnych (rzeczywistych, ujednoliconych, projektów) pn. elektroniczne PRAWO DROGOWE. Wydawca: Grupa IMAGE.

Wśród pomieszczonych w zbiorze najnowszych aktów prawnych znajduje się obowiązujące z dniem 3 października br. obwieszczenie ministra infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z załącznikami. Oczywiście jest to tekst jednolity rozporządzenia z dnia 4 marca 2016 r. Opublikowanego 5 marca 2016 r., który był poprzedzony rozporządzeniem z 2012 r., to ostatnie utraciło moc 25 lutego 2016 r.

Obecnie obowiązujący tekst jednolity (2018.1885) obejmuje akty zmieniające:

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2016.1584);

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2016.2283);

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2018.1058).

Przypominamy – baza EPD oferuje teksty ujednolicane tj. uwzględniające wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia, albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. Natomiast oficjalne teksty jednolite w Polsce ogłasza się w formie obwieszczenia. Obecny stan prawny ePD dn. 10 października 2018 r. – aktualizacja internetowa. (jm)