Ogłoszenia

Już o 11.00!

20 kwietnia 2023

Już o 11.00!

Dziś o godz. 11.00 spotkanie z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt. „Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych w pytaniach i odpowiedziach”. Nasi Goście: Andrzej Bogdanowicz, Tomasz Matuszewski, Edyta Mitura. Transmisja on-line zoom - webinar ID: 853 8971 1102, hasło: EKZ oraz facebook: www.facebook.com/prawodrogowe też www.acebook.com/L-instruktor-2020-2025.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wprowadza zmiany, wynikające z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy. Długo oczekiwane, ale wreszcie jest. O tych zapisach będziemy rozmawiali w ramach kolejnej z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Zapytamy:

Jakie problemy są rozwiązywane? Jak rozwiązane? Jak rozumieć? Jak stosować zgodnie z nowymi przepisami? Czego zabrakło? Itd. Będziemy chcieli także poinformować naszych słuchaczy o zmianach w systemie teleinformatycznym. Czy zmiany legislacyjne pociąga za sobą zmianę systemu? Także w tej kwestii znajdziecie odpowiedź. Tytuł naszej debaty brzmi: „ZMIANY W SZKOLENIU KIEROWCÓW ZAWODOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”.

Naszymi Gośćmi będą:

Andrzej Bogdnowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracowników Transportu Drogowego,

Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie,

Edyta Mitura, dyrektor Wydawnictwa Grupa IMAGE.

Rozmowę poprowadzi Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.

Zapraszamy i już czekamy 20 kwietnia br. (czwartek) o godz. 11.00.