Przegląd prasy

Wojciech Pasieczny. Do organizatorów kursów redukujących tzw. punkty karne

20 kwietnia 2023

Wojciech Pasieczny. Do organizatorów kursów redukujących tzw. punkty karne
Wojciech Pasieczny, b. radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ekspert w zakresie przepisów ruchu drogowego, inicjator wielu akcji na rzecz poprawy brd, biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analizy Wypadków Drogowych; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Podyplomowych Studiach Psychologii Transportu na Wydziale Psychologii, podróżnik, żeglarz. Na foto kapitan jachtowy Wojciech Pasieczny w trakcie kolejnej wyprawy po wodach ukochanej Arktyki - kwiecień 2022 r. (fot. ze zbiorów prywatnych Wojciecha Pasiecznego)

Od tygodnia trwa dyskusja na temat przegłosowanych przez Sejm zmian dot. przywrócenia szkolenia kasującego 6 punktów za popełnione wykroczenia oraz systemu kasowania punktów po 1 roku od ich otrzymania. Niestety pojawia się wiele nieprawdziwych informacji i nieuprawnionych ocen, uogólnień. Jako były, wieloletni wykładowca takich kursów jestem nimi OBURZONY. Oto co powinni wiedzieć owi redaktorzy i eksperci, ale także organizatorzy przyszłych kursów.

Po pierwsze: nieprawdą jest jakoby szkolenia prowadzili emerytowani policjanci. Wyjaśniam, że kursy były podzielone na dwa wykłady - jeden: 3-godzinny prowadził psycholog transportu, drugi również 3-godziny policjant ruchu drogowego znajdujący się w służbie. Emerytowany policjant nie mógł prowadzić takich zajęć. Ja i moi koledzy byliśmy czynnymi policjantami, a na prowadzenie tego typu zajęć mieliśmy zgodę przełożonych.

Po drugie: To wyjaśnienie kieruję do jednego z byłych kierowników działu szkoleń ośrodka egzaminowania, znanego mi osobiście i wobec którego mam wiele szacunku za Jego działania biznesowe, ale też te dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za czas poświęcony wielu ważnym dla branży inicjatywom itd. Mówimy sobie po imieniu, ale na potrzeby niniejszej informacji będę zwracał się bardziej oficjalnie. Otóż Panie Kierowniku trzeba pamiętać, iż gdy przed laty ruszały owe szkolenia, były organizowane specjalistyczne kursy dla policjantów ruchu drogowego z całej Polski. Dzięki nim byli oni właściwie przygotowani do prowadzenia zajęć. Wykłady zawierały: elementy psychologii transportu, dydaktyki, metodyki itp. Myślę, że to dobry kierunek działania także na dziś.

Po trzecie: Opinia, iż szkolenia nie wnosiły niczego dobrego, a słuchacze byli zajęci przede wszystkim swoimi telefonami to bardzo daleko idące uogólnienie. Moje kilkuletnie doświadczenie pozwala mi stwierdzić, iż owszem, bywało i tak, ale to bardzo incydentalne przypadki. Osobiście trafiłem tylko na jeden taki. Pilnowałem, aby telefony i laptopy były wyłączone. A tak wracając do tego „jednego krnąbrnego” - nie otrzymał zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.

Po czwarte: Ocena, iż szkolenia generalnie były pozbawione sensu i prowadzone niewłaściwie - to jak strzał we własną stopę. Szanowny Panie Kierowniku, to przecież nie kto inny jak Pan był odpowiedzialny za organizację tych kursów, za dobór grona wykładowców i ocenę ich pracy. Więc pytam: To w jaki sposób je Pan organizował, skoro były prowadzone w sposób niewłaściwy? Czy uczestniczył Pan w nich? Nie! Czy przeprowadził Pan kontrolę ich prowadzenia? Nie słyszałem! Czy przeprowadził Pan hospitacje? Też nie słyszałem! Czy uczestniczył Pan w opracowaniu wykładów, prezentacji? Nie!

Natomiast po każdych zajęciach kilku słuchaczy dziękowało mi za wykład. Padały nawet zdecydowane oceny, iż właśnie takie zajęcia powinny odbywać się jeszcze podczas kursów na prawo jazdy. Niestety tak niewiele wówczas mówiono o kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więcej, słuchacze pytali czy członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci) mogą przyjść i wysłuchać tych wykładów. Więc chyba przynajmniej dla części uczestników szkolenia były wartościowe, uświadamiały zagrożenia wynikające z ich dotychczasowego sposobu jazdy.

Po piąte. Skąd informacja, iż w trakcie szkoleń policjanci mówili wyłącznie o statystykach wypadków i karach za wykroczenia? Zachowałem moje prezentacje z tamtych lat, sprawdziłem: statystyka była zawarta na 7% slajdów i zawierała tylko podstawowe dane, w szczególności porównania z bezpieczeństwem w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za wykroczenia zawarta była na kolejnych 7% slajdów. Dzięki nim słuchacze, którzy do tej pory nie mieli świadomości, jakie konsekwencje grożą za spowodowanie wypadku drogowego, mogli się tego dowiedzieć. Razem statystyka i wypadki to 14% slajdów, to nawet nie jedna czwarta, tym bardziej „nie tylko sama statystyka i kary”. Pozostała część moich wykładów to analiza przyczyn wypadków drogowych, możliwości ich uniknięcia; sytuacji ofiar i rodzin ofiar wypadków drogowych. Kwestie w jaki sposób wypadki wpływały na dalsze ich życie. Nie pomijałem także sprawców i rodzin sprawców wypadków. Pokazywałem np. symulacje komputerowe autentycznych zdarzeń, których przyczyną była nadmierna prędkość. Słuchacze z zainteresowaniem sami liczyli, jaka byłby maksymalna prędkość, przy której można byłoby uniknąć zderzenia pojazdów (podawali prędkości, które wprowadzane były do programu symulacyjnego).

Po szóste. Nie można oceniać wszystkich szkoleń tylko na podstawie incydentalnego przypadku prowadzenia w jakimś word-zie szkolenia w formule on-line.

Po kolejne. Całkowicie bez uzasadnienia jest opinia, iż w szkoleniach biorą udział sami recydywiści! Prawda jest następująca, a doszedłem do niej w ramach prowadzonych prac badawczych - przeprowadziłem ankietę wśród 107 uczestników omawianego kursu wyniki są następujące: 14% uczestniczyło drugi raz; 11% uczestniczyło trzeci raz; 75% uczestniczyło pierwszy raz. Zatem „recydywa” dotyczyła 25%.

Po kolejne. I to jest dygresja, której adresatem zdecydowanie nie jest Pan Kierownik. Jeden z wypowiadających się dziennikarzy z pełną powagą dowodził, iż pomysł przywrócenia szkoleń kasujących punkty karne i skrócenia okresu ich nieusuwalności zgłosili przedsiębiorcy. Wprowadzenie zmian miałoby zmniejszyć ryzyko utraty uprawnień na skutek przekroczenia 24 punktów przez kierowców zawodowych. Czy ten Pan widział jakieś badania? Nie! Bo nie ma takich w uzasadnieniu do zmiany przepisu! I to nawet zostało powiedziane podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury. Natomiast z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że 40% powtórnych uczestników szkoleń (5,6% ogółu uczestników) legitymowało się wykształceniem średnim, gimnazjalnym albo podstawowym. W przypadku trzykrotnego uczestnictwa w tego typu szkoleniach 33% (niecałe 4% ogółu uczestników) posiadało wykształcenie średnie. Wśród 107 ankietowanych 38 osób (35,5%) posiadało wykształcenie niższe od wyższego. Nie uwierzę, że ponad 60% przebadanych uczestników szkoleń, którzy ukończyli studia wyższe, pracuje jako kierowca zawodowy, wożąc przesyłki, węgiel czy zboże itd. itd.

Resumując, oczywiście można mieć różne podejście do szkoleń redukujących punkty karne za wykroczenia w ruchu drogowym, można się spierać (ale, wyłącznie na argumenty) co do ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, ale w dyskusji opierać należy się na wynikach badań, a nie na zasadzie „bo ja tak uważam”, zwłaszcza jak się w tych szkoleniach nie uczestniczyło i jednocześnie było odpowiedzialnym za ich organizację.

Podobne do powyższych wypowiedzi należy uzasadnić merytorycznie np. wynikami badań podobnymi do mich. Niestety w dniu 20 kwietnia lecę do Norwegii, aby uczestniczyć w rejsie jachtem na Svalbrad i po tym archipelagu. Dalszej dyskusji (o ile takowa będzie) nie będę mógł śledzić - przez ponad 2 tygodnie będę poza zasięgiem telefonii komórkowej i internetu. Chętnie wszystkie je przeczytam po powrocie.

Wojciech Pasieczny (dla Pana Kierownika nadal Wojtek)