Ogłoszenia

Komunikat ministra już opublikowany

24 lipca 2023

Komunikat ministra już opublikowany
Grupa IMAGE. ePD - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE [kliknij] (fot.: PIXABAY / grafika: Grupa IMAGE)

Zgodnie z czwartkową zapowiedzią Janusza Cieszyńskiego 21 lipca br. w Monitorze Polskim (poz. 736 [kliknij] opublikowany został Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel.

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (2023.1234) ogłoszone zostało co następuje: „Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel określa się na 7 sierpnia 2023 r., z tym że dzień powszechnego udostępniania oraz obsługi tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, z wykorzystaniem tych rozwiązań technicznych, określa się na dzień 21 sierpnia 2023 r.”.

Czyli zdający egzamin państwowy na prawo jazdy od 7 sierpnia 2023 r. i już powszechnie z dniem 21 sierpnia 2023 r. po zdanym egzaminie będą w swojej aplikacji mObywatel pobrać elektroniczne tymczasowe prawo jazdy i to będzie w pełni honorowany. Najpóźniej 30 dni później ten elektroniczny dokument traci ważność. Tak więc młodzi kierowcy muszą pamiętać, aby w stosownym czasie udać się do wydziału komunikacji i odebrać dokument plastikowy.

Komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 lipca br. oraz ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel dostępna jest też w zbiorze aktualizowanych aktów prawnych - w ePD czyli ELEKTRONICZNYM PRAWI JAZDY [kliknij]. (jm)