Ogłoszenia

Od dziś najnowszy podręczny Kodeks drogowy

22 lutego 2024

Od dziś najnowszy podręczny Kodeks drogowy
Grupa IMAGE. AKTY PRAWNE/PODRĘCZNY KODEKS DROGOWY [kliknij] (fot. screen)

Potocznie nazywana Kodeksem drogowym Ustawa - Prawo o ruchu drogowym jest zdecydowanie często nowelizowana. Na tyle często, iż staje się aktem - jak to oceniają użytkownicy - zawiłym. Tylko w roku ubiegłym zmieniana była dziesięć razy - w tym publikacja tekstu jednolitego: 2023.760; 2023.919; 2023.1047; 2023.1053; 2023.1088; 2023.1123 (część zmian obowiązuje po komunikacie ministra informatyzacji); 2023.1193; 2023.1394 (część zmian obowiązuje z: komunikatem z art. 22 i komunikatem z art. 23); 2023.1720 (obowiązuje z 1.06.2024); 2023.2029.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w swoim tekście obowiązującym na dzień 1 stycznia 2024 roku zawiera zarówno zmiany wprowadzone w roku poprzedzającym, jak też te, które wejdą w życie w innym czasie (1 czerwca 2024 oraz stosownego komunikatu ministra odpowiedzialnego resortu) i taką właśnie edycję Kodeksu drogowego przygotowała i od dnia dzisiejszego wprowadziła do swojej oferty wydawniczej Grupa IMAGE [kliknij].

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym:

- tekst pierwotny (t.p. - 1997.98.602),

- tekst jednolity - (t.j. - 2023.1047).

Kodeks drogowy składa się z sześciu działów. Każdy z nich dzieli się na poszczególne rozdziały, a te na jeszcze mniejsze jednostki, jakimi są oddziały. Redakcja PKD Grupy IMAGE regulacje opatrzyła niezbędnymi narzędziami jakim są przypisy (tu ustawodawcy i redakcji). Wydawca tę edycję uzupełnił tekstem ujednoliconym rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z ich wzorami.

Kodeks niezbędny każdemu kandydatowi na kierowcę oraz posiadaczowi prawa jazdy. To właśnie tu ustawodawca reguluje prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego, te przepisy mają zapewniać porządek i bezpieczeństwo na naszych drogach, jezdniach, placach, chodnikach itd. Dotyczą kierowców, rowerzystów, hulajnogistów, pieszych.

Niezbędna wszystkim chcącym wiedzieć!