Ogłoszenia

Projekt i tekst ujednolicony już w ePD – stan prawny na 5.8 br.

6 sierpnia 2021

Projekt i tekst ujednolicony już w ePD – stan prawny na 5.8 br.
Grupa IMAGE – ePrawoDrogowe (aktualizacja wg stanu prawnego na 5.8.2021 r.) [kliknij]

W kolejnej aktualizacji zbioru ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE [kliknij] redakcja udostępniła dwa ważne akty prawne:

- Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym i inne ustawy

oraz

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2021.1427).

Pierwszy z nich umieszczono w opinie tekstu jednolitego/ujednoliconego ustawy – Prawo o ruchu drogowym, natomiast drugi w wykazie tekstów rzeczywistych, ale także dokonano ujednolicenia tak oczekiwanego rozporządzenia. (jm)