Legislacja

Zmiany w egzaminowaniu. Rozporządzenie opublikowane

6 sierpnia 2021

Zmiany w egzaminowaniu. Rozporządzenie opublikowane
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw z dnia 5. sierpnia br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2021.1427) [kliknij].

W tak oczekiwanej nowelizacji znajdujemy kilka zapisów, które mają usprawnić pracę egzaminatora nauki jazdy, a jednocześnie poprawić sytuację kandydata oczekującego na egzamin. Jednak czy ustawy i rozporządzenia, wszelkie akty prawne naprawdę rozwiązują wszelkie problemy? To raczej nie jest kwestia jednoznaczna. Jednak o taką opinię poprosimy już ekspertów w tym zakresie, egzaminatorów, instruktorów nauki jazdy. Uważnie wsłuchujemy się w opinie przedstawicieli branży.

Tymczasem wróćmy do opublikowanego w dniu wczorajszym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2021.1427). Znajdujemy tu takie kwestie jak:

- dodatkowe opłaty za egzamin;

- ilość części praktycznych egzaminów państwowych przeprowadzanych przez egzaminatora w ciągu doby;

- dopuszczenia skrócenia czasu egzaminu;

- procedury przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób z dysleksją;

- przekazywanych starostom informacji w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenia – z wyszczególnieniem wariantu pierwszego podejścia do egzaminu;

- uzupełnienia w tabelach zadań egzaminacyjnych

i inne.

Z dniem 6 września br. egzaminator będzie mógł przeprowadzić maksymalnie jedno część egzaminu państwowego już nie w ciągu pięćdziesięciu, ale czterdziestu pięciu minut. Rozwiązanie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B. Nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM oraz pozwolenia.

Natomiast nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych zostało wpisane do załącznika, w którym wymienione są zadania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym.

Szczegóły w komentarzu poniedziałkowym. (jm)

Tekst rzeczywisty oraz ujednolicony rozporządzenia dostępny w ePD – stan prawny na 5.8.2021 [kliknij]: