Ogłoszenia

Czekamy o godz. 11.00: Matuszewski/Uździcki/Wiśniewski

28 marca 2024

Czekamy o godz. 11.00: Matuszewski/Uździcki/Wiśniewski

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ - transmisja:

On-line zoom - webinar ID: 823 3697 9412, hasło: INSTRUKCJA

On-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowe

On-line facebook: www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025-105720195239020

Dziś, 28 marca br. - o godz. 11.00 rozpoczynamy kolejną godzinę rozmowy nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie egzaminowania, też o obowiązującym systemie szkolenia i egzaminowania. W cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Tytuł DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ: „WIĘŹNIOWIE TEJ SAMEJ INSTRUKCJI”.

Czyli o kim będziemy mówili? O: egzaminatorach i kursantach. Poznamy także co o określonych aspektach związanych ze szkoleniem i egzaminowania myślą naukowcy i praktycy w Europie i na świecie - uczestnicy Kongresu organizacji CIECA (Międzynarodowa Komisja ds. egzaminowania kierowców. Skrót od francuskiej nazwy: Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).

Gośćmi prowadzącej – Jolanty Michasiewicz, redaktor naczelnej PRAWA DROGOWEGO@NEWS będą:

- Tomasz Matuszewski, egzaminator,

- Roman Uździcki, egzaminator,

- Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Tradycyjnie organizatorami DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS oraz portal L-INSTRUKTOR.

Debata w formule spotkania on-line, które transmitujemy:

On-line zoom - webinar ID: 823 3697 9412, hasło: INSTRUKCJA

On-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowe

On-line facebook: www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025-105720195239020