Rozmowy

KRAJOWE CENTRUM BRD w Katowicach – otwarte. Rozmawiamy z dyrektorem Krzysztofem Przybylskim

28 marca 2024

KRAJOWE CENTRUM BRD w Katowicach – otwarte. Rozmawiamy z dyrektorem Krzysztofem Przybylskim

W Katowicach uroczyście otwarto KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Wydarzenie odbyło się 20 marca br. Placówka znajduje przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (ulica Francuska 78). To nowoczesny, wyspecjalizowany ośrodek edukacyjno-szkoleniowy. Pierwszy taki w Polsce. I właśnie on jest tematem naszej rozmowy z Krzysztofem Przybylskim, dyrektorem WORD Katowice:

Pytanie redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS:W listopadzie 2022 r. udzielił nam Pan wywiadu [kliknij], z którego dowiedzieliśmy się o pracach nad Centrum Bezpieczeństwa, a właściwie Centrum BRD WORD Katowice. Dziś Centrum już dział a, zostało oficjalnie otwarte. Jak się dowiadujemy jest to nowoczesny, wyspecjalizowany ośrodek edukacyjno-szkoleniowy. Czy wszystkie założenia w realizacji projektu/inwestycji udało się zrealizować?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: Tak, wszystkie założenia udało się zrealizować. Jestem bardzo zadowolony, że obyło się bez żadnych przeszkód i problemów.

Pytanie: Dowiadujemy się, że koszt realizacji tego projektu to 14 mln zł. Które jego elementy budzą Pana szczególną dumę?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: Sala symulatorów, sala do pierwszej pomocy, pracownia światła oraz do badań psychotechnicznych a także aula. To są miejsca gdzie każdy uczestnik ruchu drogowego, z zawodowymi kierowcami na czele, będą mogli zdobywać ogrom wiedzy przekazywany przez naszych ekspertów.

Pytanie: Proszę bardziej szczegółowo przybliżyć nam szczegóły dotyczące symulatora, który nazwał Pan w trakcie uroczystości otwarcia - „perełką”.

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: „Perełką” nazywam symulator jazdy pojazdem ciężarowym oraz pojazdem uprzywilejowanym. Stworzony przez firmę ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. z Warszawy. Urządzenie pozwala na symulację jazdy samochodami ciężarowymi wszelkiego typu, autobusem czy pojazdami uprzywilejowanymi, a także na zobrazowanie działania systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych np. systemu zapobiegania blokowania się kół podczas hamowania.

Dzięki symulatorowi nauczymy:

- prawidłowego posługiwania się mechanizmami sterowania pojazdem oraz wykorzystywania wyposażenia "kabiny" kierowcy samochodu ciężarowego czy ciągnika siodłowego, autobusu, pojazdu uprzywilejowanego a także obserwacji wskazań wskaźników i ich zastosowania do dalszej jazdy;

- stosowania się do przepisów ruchu drogowego, reakcji na znaki i sygnały drogowe.

Pytanie: Centrum jest pierwszą taką placówką w Polsce. Na czym będzie polegała współpraca WORD z Centrum? Jak ono się wpisuje do statutowych działań WORD?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: WORD Katowice na podstawie statutu może współdziałać z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z Policją, Strażą Pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także propagować zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach jest inwestycją WORD Katowice, która będzie spełniać wszystkie nasze cele statutowe.

Pytanie: Mówicie Państwo, że zasięg działania Centrum jest ogólnopolski. Kto i jak może skorzystać z jego potencjału?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: Z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą mogli korzystać wszyscy uczestnicy dróg: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, piesi, kierowcy a także kierowcy zawodowi, pracownicy służb dbających o nasze wspólne bezpieczeństwo. Będziemy do wszystkich chętnych grup podchodzić indywidualnie i realizować zajęcia adekwatnie do potrzeb.

Pytanie: Czy jeszcze coś powinni wiedzieć nasi Czytelnicy. Pochwalcie się Państwo. Bądźcie inspiracją dla innych. Wszyscy wiemy i głośno słyszymy z ust ekspertów i urzędników nawet na tym najwyższym szczeblu, czyli ministerialnych, że edukacja to najistotniejszy element poprawy brd.

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor WORD Katowice: Bez edukacji, nie mamy wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kary to nie wszystko. Chcemy edukować użytkowników dróg z wykorzystaniem najnowszych technologii, ponieważ one niemal w 100% pozwala odwzorować sytuacje na drodze. Dzięki symulatorom oraz szerokiej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczym, będziemy mogli jeszcze lepiej i precyzyjniej pokazywać ludziom jakie zagrożenia czyhają na nich na drogach i w warunkach symulacji spróbować sobie z nimi radzić.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytała Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna PRAWA DROGOWEGO@NEWS