Ogłoszenia

Testy na prawo jazdy. Nie ma sensacji. Jest edukacja

10 lutego 2021

Testy na prawo jazdy. Nie ma sensacji. Jest edukacja
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

Nieadekwatnie do sytuacji, w mediach - przede wszystkim społecznościowych - pojawiają się sensacyjne informacje o nowej bazie testów na prawo jazdy. Otóż wyjaśniamy: nie ma „NOWEJ bazy egzaminacyjnej” jest baza uzupełniona. Aktualizowana jak dotychczas, czyli zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami, uzupełniona oraz oczywiście poprawiona. Dla każdego instruktora powinno być oczywiste, jakie to zmiany będą wprowadzone. Ich zakres - ten sam rzetelny instruktor - od miesięcy omawia podczas szkoleń. Testy są jedynie narzędziem weryfikującym zakres przyswojonej wiedzy. Realizowany cel to edukacja. Podkreślmy: rzetelna edukacja kandydata na bezpiecznego kierowcę.

Procedury zmian testów. Pytania umieszczane w oficjalnej bazie ministerialnej podlegają wielokrotnej weryfikacji. Autorem nowych pytań może być każdy. Wobec aktualizacji bądź dezaktualizacji przepisów prawa drogowego pytania ulegają usunięciu oraz wprowadzane są nowe. Tak np. miało to miejsce właśnie ostatnio - wprowadzono pakiet testów dot. przewozu dzieci, te nieaktualne wcześniej zostały usunięte. Dzieje się tak z każdą zmianą ustawową wprowadzającą nowelizację zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym.

Nadzór nad bazą pytań egzaminacyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami nadzór nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy powierzony został resortowi transportu. Ten powołał specjalną Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. W jej skład wchodzą: 6 instruktorów nauki jazdy, 3 instruktorów techniki jazdy, 5 ekspertów w zakresie prawa, 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, 2 ekspertów z dziedziny psychologii, 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki, 3 ekspertów w zakresie języka polskiego, 1 tłumacz języka angielskiego, 1 tłumacz języka niemieckiego, 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego. Dla uregulowania zasad prac tego zespołu minister wydał stosowne zarządzenia.

Testy informacją publiczną. Ujawniona baza pytań stosowanych podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy została przekazana wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego 11 maja 2015 r. od tego czasu aktualizowano ją wielokrotnie, ostatnio w listopadzie 2020 r. Zgodnie z ust. 2b art. 51 ustawy - o kierujących pojazdami: „2b. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”

Planowane zmiany pytań testowych. W maju ubiegłego roku resort infrastruktury do puli pytań dodał ponad 200 nowych zagadnień. 39. pytań odnosiło się do zasady tzw. jazdy na suwak oraz tworzenia korytarza życia, a 177 dotyczy innych zagadnień (pieszych, pierwszeństwa, sygnalizacji świetlnej). W pierwszych dniach stycznia br. w bazie pojawiło się ok. 500 nowych pytań wielu autorów, zweryfikowanych i rekomendowanych przez przywołaną Komisję. Wśród nich pytania: związane z deregulacjami administracyjno-prawnymi (ostatnie w grudniu); dotyczące przewozu dzieci; kategorii prawa jazdy AM, pytaniami na kat. C - tłumaczonymi na język migowy. Ostatecznie wg stanu na dzień dzisiejszy w oficjalnej puli pytań egzaminacyjnych dostępnych jest 3730 pytań (w tym dotyczących kat. B – 2212). Jak sprawdziliśmy resort zakończył właśnie umieszczanie fotografii i filmów - baza jest kompletna.

Już dziś możemy powiedzieć, iż najbliższe uzupełnienia testów będą dotyczyły: pierwszeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego; pieszego na przejściu dla pieszych; prędkości jazdy; zasady jazdy autostradą itd. - to na podstawie ustawy z dnia 21. stycznia br. nowelizującej ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Więcej, wiemy, iż kolejne uzupełnienia będą dotyczyły: urządzeń i użytkowników uto, elektrycznych hulajnóg, czy urządzeń wspomagających ruch itd. itd.

W związku z deklaracjami chęci udoskonalania bazy, przypominamy, iż według obowiązującego stanu prawnego - każdy może złożyć - poprzez stosowny kwestionariuszy umieszczony na stronie Ministerstwa Infrastruktury (MI. „Jak przesłać propozycje pytań do weryfikacji” - kliknij) - nowe pytanie, zaktualizowane lub poprawione. Pomińmy zgłaszane deklaracje potrzeby zmian, jedynie oceny i apele, zabierzmy się do pracy.

Ciekawi jesteśmy Państwa propozycji, opinii, spostrzeżeń - prześlijcie je - podyskutujemy nad tymi oczywistymi, ale też nad tymi dyskusyjnymi, wszystko dla dobra rzetelnej edukacji. Wnioski prześlemy do weryfikatorów. E-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

Grupa IMAGE [kliknij] (fot. GI)