Ogłoszenia

Uwaga! Martwe pole!

8 października 2021

Uwaga! Martwe pole!
(fot. Jolanta Michasiewicz)

(fot. Jolanta Michasiewicz)

W grudniu ubiegłego roku we Francji wydano dekret na mocy którego od 1 stycznia br. pojazdy (przeznaczone do przewozu towarów i osób) o dmc powyżej 3,5 tony, muszą posiadać specjalne oznaczenie tzw. martwego pola. Naklejka jest umieszczona po bokach oraz z tyłu pojazdu. Podobne przepisy dla ochrony pieszych i rowerzystów, czy motocyklistów wprowadzają właśnie także Hiszpanie.

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego Hiszpanii (DGT) zdecydowała o wprowadzeniu oznakowania martwego pola dla pojazdów użytkowych. Decyzja ma prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Hiszpanie tymczasem - podobnie jak Francuzi na początku wdrażania decyzji - stosują wyłącznie upomnienia i pouczenia. DGT opublikowała stosowne instrukcje, które weszły w życie z dniem 28 września. (jm)