Przegląd prasy

Mandaty: policjanci potrzebują pół roku

8 października 2021

Mandaty: policjanci potrzebują pół roku
(fot. screen)

„Gazeta Prawna” poinformowała - cytujemy: - Przepisy o surowszym karaniu sprawców wykroczeń, którzy mieli już na koncie podobne czyny, przez jakiś czas pozostaną martwe. Policja potrzebuje pół roku i 500 tys. zł na dostosowanie do nich systemu informatycznego. Takie doniesienie zamieszczone zostało w tekście informującym o odbytym w Sejmie RP pierwszym czytaniu projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, zaostrzającej kary dla piratów drogowych.

O odbytym w miniony piątek (1.10) pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw opublikowano w dziennikach „Gazecie Prawnej” i za nią innych mediach. Przypomnijmy - zapowiedziano znaczące podwyżki wysokości mandatów dla piratów drogowych w tym recydywistów drogowych. Redakcje zwróciły uwagę, iż autor projektu – Ministerstwo Infrastruktury – przygotowując przepisy „nie wzięło pod uwagę tego, czy policja ma narzędzia do wdrożenia ich w życie”.

Dziennik uzasadnia: Przepisy mają wejść w życie 1 grudnia tego roku. Tymczasem Krajowy System Informacji Policji (KSIP) nie obejmuje danych, na których ma się opierać stwierdzanie, czy sprawca działał w warunkach recydywy. Baza wykroczeń zawiera tylko informacje o kodzie naruszenia z taryfikatora, a nie o kwalifikacji prawnej danego wykroczenia. Co więcej, tym samym kodem w taryfikatorze może być oznaczony czyn, który da się zakwalifikować jako dwa różne wykroczenia. Przykładowo parkowanie w sposób utrudniający pieszym poruszanie się chodnikiem lub dostęp do przystanku (Kod B 09) może być zakwalifikowane zarówno jako wykroczenie z art. 90 par. 1, którego popełnienie będzie skutkowało podwyższeniem mandatu za niektóre inne naruszenia, jak i jako wykroczenie z art. 97 k.w., które takiego obostrzenia nie powoduje. Dlatego by móc w praktyce zastosować przepisy o recydywie, policjant musi wiedzieć nie tylko, na czym polegało naruszenie przepisów w przeszłości, ale również jaka była kwalifikacja prawna czynu”.

Ostatecznie - jak się dowiadujemy: - Jak mówi Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji, Biuro Łączności i Informatyki KGP przekazało w ramach uzgodnień informację, że zaproponowane zmiany będą wymagały dostosowania Krajowego Systemu Informatycznego Policji. Wstępna kalkulacja kosztów opiewa na ok. 500 tys. zł, a czas, jaki jest potrzebny na te prace, to sześć miesięcy.

Funkcjonariusz zastrzegł, iż koszty i czas realizacji mogą ulec zmianie. (jm)