Przegląd prasy

10-lecie działalności PBD. Warto działać wspólnie na rzecz bezpieczeństwa drogowego

2 września 2016

40e54fce43549d816197027308f6985453a8ae27

3c0c8bc2692754cadc590744184c02a80bfaa01e

ce868d3685e34ada2a2054a3f4ae0b2796bd5609

0531e87fad152d12b6a0f77dbcf3785cee60ef7a

6168b2355dc42ac64f04aa5bfd4e8c85ccc57da6

a46120a4213ae8cee7f31458d2d49fc7cfb914c7

c62db79b577c5fa832fb7382e5ba68d317ac3f95

a7de1d2e8dc4a3fe42aa158c16f7541ee2531264

eef01346fceb94690f4799d0a6dda5a929e34193

27a72bfd2e03c16c3bf5ef1e0941b35cba7002b9

fc0dbefe7645d42a3a5ba86400427296b8829098

15e15911bd351e62d6f2b9060f23f1a7f9db539e

bb3ec2e876a842c6a6d35c96598ee0d9e0aa1b0f

3fa3cbe976e32422d89f66665f0aba517a4c6b8c

0b8d5dce030d19444270fc56a1a17f589c9d128f

b9e11bf65581956e8d02ed8005f3de6721dfd91c

(546-5-20 fot. Jola Michasiewicz)

Z okazji 10-lecia działalności Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w Stacji Mercedes zlokalizowanej na stołecznym Powiślu odbyło się spotkanie okolicznościowe. Nie była to wielka gala, nie było przemówień, garniturów, orkiestry i bankietu. Było spotkanie członków i partnerów oraz sympatyków Partnerstwa. W tle przepiękny park i - jak to określili organizatorzy - spotkanie dobrych znajomych. Przyszli ludzie, którzy poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego uznają za swój cel. Mówiono o wspólnych projektach, zarówno tych zorganizowanych, jak i tych przyszłych. Przybywających na spotkanie witali: Bartłomiej Morzycki, prezes Zarządu PBD oraz dr Ewa Łabno-Fałęcka, prezes w latach 2005-2011.

Przy tej okazji przypomnijmy motto organizacji: Nie krytykujemy, lecz dyskutujemy i proponujemy najlepsze rozwiązania. Chcemy być miejscem dialogu społecznego. Dziesięć lat wcześniej założyli, że swoją misję będą realizowali poprzez: monitoring i analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kampanie społeczne na rzecz podniesienia świadomości i kreowania pozytywnych zachowań użytkowników dróg, inicjowanie dialogu społecznego i udział w procesie ustawodawczym. I tak się dzieje. Przykładowe projekty: Bezpieczna Flota (od 2006 r.); Konkurs Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (od 2010 r.) Fundusz Małych Grantów (od 2012 r.); kampania społeczna “Dożywocie z poczuciem winy. Uważaj na pieszych.”; aplikacja mobilna “Autem za granicę”; Konferencje/okrągłe stoły.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) 

działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiemGlobal Road Safety Partnership (GRSP)w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Słowa kluczowe Partner BRD (nagroda)