Przegląd prasy

5% kierowców dobrowolnie zrezygnowało z prawa jazdy

27 marca 2017

5% kierowców dobrowolnie zrezygnowało z prawa jazdy

PAP jako ciekawostkę podała informację z Japonii. A tu: statystyki wypadkowości pogarszają się, społeczeństwo jest coraz starsze. Dla przykładu w 2016 r. np. w prefekturze Aichi kierowcy powyżej 75. roku życia byli sprawcami ponad 13 proc. wypadków. I właśnie w związku ze wzrostem liczby wypadków drogowych coraz częściej pojawiają się inicjatywy mające na celu zachętę do dobrowolnego zwracania prawa jazdy. Oferowane są m.inn. zniżki w restauracjach, na zakupy czy usługi. I przykładowa statystyka: w 2015 roku w regionie Osaki odsetek zwracanych dokumentów wyniósł 5 proc. (najwyższy w całym kraju).

Skrócenie okresu ważności prawa jazdy. Szacuje się, że w 2030 roku 24 proc. mieszkańców Europy będzie miało więcej niż 65 lat, a w roku 2050 odsetek ten wyniesie 28 proc. Taka zmiana struktury wiekowej społeczeństw znacząco wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i jego organizację - informuje TVN24.bis. Na zachodzie kontynentu niektóre państwa już walczą z tym problemem. I przykłady:

- w Portugalii prawo jazdy ustawowo ważne jest dziewięć lat, a po przekroczeniu 60. Roku życia kierowca otrzymuje uprawnienia na 5 lat; po 70. roku życia – dwa lata. Bez konieczności badań medycznych. Podobne rozwiązania obowiązują w Danii, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, Wielkiej Brytanii;

- w Finlandii kierowcy po ukończeniu 70. roku życia zobowiązani są do odbywania badań medycznych;

- w Liechtensteinie ważność prawa jazdy nie jest odgórnie ustanowiona i zawsze zależy od czasu pozostającego do kolejnego rutynowego badania medycznego;

- w Holandii po przekroczeniu 75. roku życia kierowca może otrzymać prawo jazdy najwyżej na pięć lat, ale okres ten może być skrócony w zależności od tego, kiedy konieczne będą kolejne badania;

- w Niemczech – dobrowolne szkolenia dla seniorów; akcje zachęcające do oceny własnych zachowań i przyzwyczajeń;

- Kanada (prowincja Ontairo), tu kierowcy po ukończeniu 80 roku życia co 2 lata przechodzą badanie wzroku i egzamin teoretyczny; egzamin praktyczny tylko w przypadku stwierdzenia problemów.

Co u nas? Przepisy nie obowiązują rewidowania zdolności do prowadzenia pojazdów kierowców seniorów. Może należy zastanowić się nad testami weryfikującymi stan zdrowia tej grupy kierowców? Statystyki za rok 2016 wskazują, że kierowcy w wieku powyżej 60. Roku życia spowodowali 13% wypadków (w nich 12,2% to ofiary śmiertelne). Dla czytelności tego zestawienia dodajmy, iż w tym samym okresie osoby w wieku 18-24 lat spowodowały 17% wypadków (w nich 18% to ofiary śmiertelne). Uspakajającym jest przeliczenie statystyk na 100 tys. populacji mieszczącej się w podanych przedziałach wiekowych sprawcami wypadków w 2016 roku zostało 49 osób w wieku powyżej 60 lat i aż 184 osoby w wieku od 18 do 24 lat. Nie można jednak bagatelizować faktu starzenia się społeczeństw. Instytut Transportu Samochodowego w 2011 r. opracował „Program 50+” i badał szkolenie teoretyczne i praktyczne kierowców seniorów. Podczas zajęć praktycznych starsi kierowcy mieliby odbywać zajęcia z pierwszej pomocy oraz prowadzenia samochodu w ruchu miejskim. Moduł teoretyczny miałby trwać cztery godziny, a praktyczny sześć godzin. Prace nad programem utknęły jednak w martwym punkcie. Jedynie policja organizuje szkolenia; ośrodki egzaminowania - jazdy doszkalające. Jednak są to incydentalne działania. I to właściwie wszystko.

A eksperci? Tymczasem eksperci już wskazują na potrzeby osób starszych: wolniej reagujących, dłużej podejmującymi decyzje, wolniej poruszających się; mających problemy z zachowaniem równowagi itd. Mówią o konieczności: budowania coraz dłuższych pasów zjazdowych czy rozpędzania się; przeprogramowywania sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych; poprawiania widoczności na skrzyżowaniach; obniżaniu dopuszczalnej prędkości na drogach; poszerzaniu chodników i ścieżek rowerowych; lepszym oświetlaniu dróg i chodników itd. Jedynie chyba producenci samochodów myślą o seniorach i w ich pracowniach myśli się np. o samochodach autonomicznych.

Plusy i minusy. Znaleźliśmy interesujące porównanie. Poniżej ono, może należy do niech dodać jakieś ważne elementy?

Kierowcy seniorzy plusy: doświadczenie; nie muszą się przed nikim popisywać; nie spieszą się jak młodzi; są odpowiedzialni;

Kierowcy seniorzy minusy: pogarszający się wzrok i słuch; motoryka; czas reakcji i koncentracji; pogarszająca się wytrzymałość i kondycja; choroby i przyjmowanie leków.

Komentarz. Cieszy, iż media podejmują te tematy. Nawet ciekawostkowo, jak ten news z Japonii. Czy zrezygnujemy z posiadania prawa jazdy? (jm)