Legislacja

Warunki techniczne pojazdu - zmiana rozporządzenia

28 marca 2017

Warunki techniczne pojazdu - zmiana rozporządzenia
(Fot. J. Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Akt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. UE L 115 z 6.05.2015, str. 1). Zmiana przepisów dyrektywy, a w następstwie obowiązującego rozporządzenia wynika z konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (CO2) przedostającego się do atmosfery, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostosowania ustawodawca do postępu technologicznego i zmieniających się potrzeb rynkowych – czytamy w uzasadnieniu. Ustawodawca wprowadza rozwiązania dotyczące: paliw alternatywnych; pojazdu z paliwem alternatywnym; maksymalnych długości pojazdów wyposażonych w urządzenia aerodynamiczne w tylnej części pojazdów albo wyprofilowane kabiny, objęte świadectwem homologacji typu WE; masa pojazdu samochodowego o dwóch osiach zasilanego paliwem alternatywnym, innego niż autobus; pojazdu samochodowego o trzech osiach zasilanego paliwem alternatywnym; autobusu przegubowego o trzech osiach zasilanego paliwem alternatywnym. Trwają konsultacje publiczne noweli z 37. podmiotami. Wejście w życie rozporządzenia zaplanowano na 7 maja 2017 r. (jm)