Przegląd prasy

A jednak! W Szczecinie będą tzw. blue boxy

25 sierpnia 2020

A jednak! W Szczecinie będą tzw. blue boxy
(fot. Urząd Miasta Szczecin)

W lipcu br. Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej opublikował raport - YELLOW BOX SZCZECIN Raport z przeprowadzonych testów. Dokument przesłano do Ministerstwa Infrastruktury. Dziś ratusz informuje, iż na ulicach miasta pojawią się tzw. blue boxy, decyzję uzasadniając faktem, iż testy tzw. yellow boxów okazały się dużym sukcesem.

Decyzja. Szczeciński ratusz ogłosił, iż wraca do tzw. yellow boxów. Właściwie będą to blue boxy, w miejsce żółtych, tu będą niebieskie. Nadal chodzi tu o wyznaczone na środku skrzyżowania pola, pomalowane na niebiesko, pasy tworzące kratę. Na tak wyznaczony obszar kierowcy nie mają prawa wjeżdżać. Rozwiązanie ma przypominać kierowcom o braku możliwości postoju w obrębie skrzyżowanania, jeśli nie ma się możliwości jego opuszczania, czyli zjazdu ze skrzyżowania. Uzasadnienie – dobry odbiór i pozytywne efekty testowania tzw. yellow boxów na ulicach miasta.

Testy roku 2019. W czasie prowadzonych w ubiegłym roku, w kilku miastach testów wskazywano w ten sposób, iż nie można blokować ruchu, opinie były różne. Rozwiązania te praktycznie funkcjonują w wielu miastach Europy. Resort infrastruktury orzekł, iż w ówczesnym porządku prawnym tzw. yellow boxów w Polsce nie będzie. Szczególnie trudne do rozwiązania okazały się kwestie żółtego oznakowania. - Decyzja o niepodejmowaniu prac legislacyjnych w zakresie stosowania wskazanego oznakowania skrzyżowań wynika także z analizy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz stanowisk przekazanych przez inne podmioty m.in. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej - informował Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Urząd Miasta Szczecin uzasadnia. Marcin Charęza, kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu w Urzędzie Miasta Szczecina informował: – Zastosowanie tego rozwiązania okazało się dużym sukcesem, otrzymywaliśmy od kierowców wiele pozytywnych komentarzy, a także próśb i wniosków o kolejne yellow boxy w różnych miejscach. I właśnie tak ma się zdarzyć w obrębie kilku ulic, nie są wykluczone dalsze inwestycje. - Zmiana koloru związana jest z sygnałami jakie docierały z Ministerstwa Infrastruktury do mediów, rezerwującymi kolor żółty wyłącznie dla oznakowania czasowej organizacji ruchu - informowała Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. W Szczecinie zastosowany zostanie kolor niebieskie, przecież stosowany np. dla oznaczenia tzw. kopert.

Miasto przewiduje przeprowadzenie kampanii informacyjnej utrwalającej pozytywne nawyki, stosowane także w innych miejscach - bez oznakowania. Dzięki stosowaniu tej zasady zdecydowania poprawia się przepustowość na skrzyżowaniach. (jm)

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej. YELLOW BOX SZCZECIN Raport z przeprowadzonych testów. Szczecin Lipiec 2020 [kliknij]