Przegląd prasy

Apel o dofinansowanie rowerów elektrycznych

26 lipca 2021

Apel o dofinansowanie rowerów elektrycznych
Poseł, aktywista miejski Franciszek Sterczewski (fot. facebook Franek Sterczewski)

Na stronach Sejmu RP opublikowano interpelację nr 25283 w sprawie włączenia rowerów elektrycznych do programu "Mój elektryk". Zgłaszającym jest poseł, aktywista miejski Franciszek Sterczewski. Swoje wystąpienie zaadresował do ministra klimatu i środowiska.

- Transport rowerowy przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że rowerzyści i rowerzystki generują o 84 procent niższą emisję dwutlenku węgla związaną z mobilnością niż osoby, które z roweru nie korzystają [Źródło: "The climate change mitigation effects of daily active travel in cities" C. Brand, E. Dons, E. A. Boig, I. Avila-Palencia i inni]. Inwestycje rowerowe przynoszą również długofalowe korzyści związane z poprawą zdrowia publicznego. Europejska Federacja Cyklistów w raporcie dotyczącym korzyści wynikających z transportu rowerowego wskazuje na szereg korzyści, z których znaczna część bezpośrednio lub pośrednio dotyczy ochrony zdrowia [Źródło: „Calculating the economic benefits of cycling in EU-27”, European Cyclists' Federation]. Wśród tych korzyści znajdują się m.in.: zmniejszenie śmiertelności, redukcja zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie korków oraz redukcja poziomu hałasu - uzasadnia poseł.

W dalszej części odnosi się do stworzonego przez rząd programu pn. „Mój elektryk”. Realizowany w jego zakresie cel to ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Pomoc finansowa w zakupach dotyczy pojazdów samochodowych, motorowerów dwukołowych i trzykołowych, motocykli oraz czterokołowców. Zabrakło tu rowerów i wózków rowerowych.

F. Sterczewski dziwi się: - To niezrozumiałe, że rower jako środek transportu zeroemisyjny, a jednocześnie pełniący pozytywny wpływ na zdrowie zarówno rowerzystów i rowerzystek, jak i otoczenia został pominięty w tak ważnym programie infrastrukturalnym. Należy zaznaczyć także, że branża rowerowa jest istotną częścią polskiej gospodarki. Obecnie w Polsce działa około 50 firm wytwarzających 1,2 mln sztuk rowerów rocznie, co daje czwarty wynik wśród producentów europejskich. Bezpośrednio w branży zatrudnionych jest blisko 10 tysięcy osób, a powiązanych jest z nią ponad 40 tysięcy miejsc pracy. Wartość rynku rowerowego szacowana jest na 2 miliardy złotych. Następstwem wsparcia rowerów elektrycznych w ramach programu „Mój rower” byłby więc jeszcze bardziej intensywny rozwój branży rowerowej.

Poseł apeluje o włączenie rowerów elektrycznych do programu „Mój elektryk”. Jednocześnie pyta: Dlaczego rowery elektryczne nie znalazły się wśród przedmiotów dofinansowania w ramach programu „Mój elektryk”? Jakie działania podejmuje bądź zamierza podjąć ministerstwo, żeby rowery elektryczne zostały włączone do ww. programu? (jm)