Legislacja

Cyt.: - Jedną z cech, która wyróżnia nasz kraj spośród innych krajów UE jest rażące łamanie przez kierujących pojazdami Kodeksu drogowego

26 lipca 2021

Cyt.: - Jedną z cech, która wyróżnia nasz kraj spośród innych krajów UE jest rażące łamanie przez kierujących pojazdami Kodeksu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

- Europejskie rankingi dotyczące liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców systematycznie lokują Polskę na jednym z ostatnich miejsc. Na przykład w 2020 roku średni w UE wskaźnik liczby zabitych wyniósł 42, natomiast Polska ze wskaźnikiem 65 uplasowała się na czwartym miejscu od końca. Gorsze wyniki miały tylko Bułgaria (67), Łotwa (74) i Rumunia (85).

O ile w całej UE liczba ofiar śmiertelnych spadła średnio o 17 proc. w porównaniu z rokiem 2019, to w Polsce spadek ten wyniósł zaledwie 15%. Dane statystyczne wskazują, że od wielu lat nie zmieniła się struktura przyczyn zdarzeń wypadków drogowych). W większości są to rażące błędy kierujących pojazdami (czynnik ludzki odpowiada za około 93% wszystkich wypadków śmiertelnych w Polsce) związane z przekraczaniem obowiązujących limitów prędkości i niewłaściwym jej dostosowaniem do warunków jazdy oraz nieprawidłowe zachowania w miejscach przecinania się kierunków ruchu, np. nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na przejściu.

Jedną z cech, która wyróżnia nasz kraj spośród innych krajów UE to wysoki odsetek ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych. Często ofiarami są dzieci i osoby starsze, ginące w ciągu dnia na nowych lub dopiero co zmodernizowanych drogach ze względu na rażące łamanie przez kierujących pojazdami Kodeksu Drogowego.

Żródło cytatu: „Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - nr UA6 - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie (fragment) [kliknij]