Przegląd prasy

Apel o zniesienie świątecznych zakazów jazdy

22 grudnia 2020

Apel o zniesienie świątecznych zakazów jazdy
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Związek Pracodawców „Transport Logistyka Polska” wystosował do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, apel o zniesienie świątecznych zakazów jazdy.

Tak uzasadnia swoje wystąpienie: - Po trudnym dla nas wszystkich roku z wytęsknieniem wyczekujemy Świąt Bożego Narodzenia, jednak wielu kierowców zawodowych może je spędzić z dala od domów z powodu okresowych ograniczeń ruchu pojazdów. Interweniujemy w tej sprawie, domagając się od Ministra Infrastruktury, aby w ślad za działaniem swoich odpowiedników w innych krajach – zniósł ograniczenia w okresie świąteczno-noworocznym.

Nie tylko COVID utrudnia efektywne funkcjonowanie transportu. Koniec okresu przejściowego związanego z Brexitem, decyzja władz francuskich o wstrzymaniu przewozów z Wielkiej Brytanii, a także liczne ograniczenia w ruchu pojazdów powodują, że wielu kierowców może nie wrócić na Święta do swoich domów. Problem został dostrzeżony przez władze krajów związkowych RFN, Słowacji i Włoch, gdzie już podjęto decyzje o zawieszeniu zakazów dla transportu. TLP zaapelowało dziś o podjęcie takiej decyzji również przez polskie władze, aby kierowcy mogli dotrzeć do domów po przestojach i kłopotach napotkanych na swej drodze.

W naszej opinii, w przypadku Polski ruch pojazdów ciężarowych w tym okresie nie wpłynie na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa, gdyż w związku z epidemią ruch na drogach jest zdecydowanie mniejszy niż w latach ubiegłych.