Przegląd prasy

Będzie więcej lekcji brd – zapowiada minister

7 maja 2021

Będzie więcej lekcji brd – zapowiada minister
(od lewej) Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia S.A., Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury (fot. GITD)

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki poinformował o prowadzonych pracach nad zwiększeniem liczby godzin brd w szkołach: - W najbliższych dniach spotykamy się z Ministrem Infrastruktury i specjalnymi zespołami aby pracować nad kolejnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, zwiększeniem liczy godzin zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wszystko dla waszej przyszłości i waszego bezpieczeństwa. Przypomnijmy – kilka dni wcześniej - przedstawiciel resortu infrastruktury zapowiedział obowiązkowy semestr zajęć brd w klasach piątych, a tym samym ułatwienie zdobywania karty rowerowej.

W dniu wczorajszym odbyła się inauguracja zajęć edukacyjnych on-line dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci ze szkół polskich za granicą z udziałem m.inn.; Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury oraz Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Gospodarzem wydarzenia był Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zajęcia przygotowano z okazji przypadającego 6. maja Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W lekcji ruchu drogowego wzięły udział dzieci ze szkół polskich na Ukrainie, Łotwie i we Francji.

6 maja obchodzony jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który został ustanowiony przez Komisję Europejską, aby zwrócić uwagę mieszkańców Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. - Ten dzień ma zwrócić uwagę nas wszystkich, na to jak istotne z punktu widzenia społecznego jest bezpieczeństwo na drogach i na to jak każdy z nas – swoją wiedzą, zachowaniem, przezornością, kulturą i szacunkiem wobec innych - może wpłynąć na jego poprawę - podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- W najbliższych dniach spotykamy się z Ministrem Infrastruktury i specjalnymi zespołami aby pracować nad kolejnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, zwiększeniem liczy godzin zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wszystko dla waszej przyszłości i waszego bezpieczeństwa - mówił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Projekt edukacyjny „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” online został przygotowany z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego - uczniach klas 1-3 szkół podstawowych. Głównym celem tej inicjatywy jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w konsekwencji ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Lekcje bezpieczeństwa online to inicjatywa Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Pierwsze zajęcia odbyły się w grudniu i do chwili obecnej wzięło w nich udział ponad 8 tys. dzieci. (jm)