Przegląd prasy

CEPiK dokumentuje i urzeczywistnia kłamliwy stan pojazdu?

3 marca 2017

CEPiK dokumentuje i urzeczywistnia kłamliwy stan pojazdu?
Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji (fot. Paweł Tracz - KPRM)

W sprawie Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a dokładnie bazy danych o pojazdach, interpelację (nr 9860) złożył poseł Tomasz Kostuś. Poseł uzasadnia wagę problemu: - System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców miał być rozwiązaniem, dzięki którym osoby kupujące używane samochody miały mieć gwarancję autentyczności przebiegów samochodów używanych. Jednak zamiast nie dopuszczać do procederu cofania liczników stał się sposobem na uwiarygodnienie oszustw. Właściciele aut cofają stan licznika przed przeglądem technicznym, system zapisuje przebieg i w ten sposób fałszywe dane są zalegalizowane. System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który miał eliminować nieuczciwych sprzedawców, dokumentuje i urzeczywistnia tylko kłamliwy stan pojazdu. I pyta resort cyfryzacji o wiedzę o tym procederze nadawania wiarygodności fałszywemu stanowi licznika pojazdu; o ewentualne rozwiązania sytuacji, o informacje na temat niepoprawnego działania CEPiK, od momentu jego uruchomienia oraz czy planowana jest rozbudowa tego systemu, poprzez dodanie innych funkcji lub rozszerzenia katalogu zbieranych danych.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśniła.

W resorcie cyfryzacji brak sygnałów: Do chwili obecnej Ministerstwo nie otrzymało żadnego sygnału, który świadczyłby o niepożądanym użyciu systemu CEPiK, którego celem byłoby uwiarygodnienie fałszywego stanu licznika. Przeciwnie, gromadzenie informacji o odczycie licznika i ich udostępnianie ma przyczynić się do zapobiegania nielegalnemu procederowi cofania licznika. Stacje kontroli pojazdów są zobowiązane gromadzić informacje o stanie licznika w lokalnych rejestrach od 1 stycznia 2014 r. Usługa Historia Pojazdu została uruchomiona natomiast w czerwcu 2014 r. - po uzupełnieniu w ewidencji informacji o odczytach liczników pojazdów odnotowanych w ramach okresowych badań technicznych przeprowadzonych od początku 2014 r. Z wykorzystaniem tej usługi, na osi czasu, prezentowane są wartości odczytu licznika, zarejestrowane w ramach kolejnych przeprowadzonych badań. Zatem w przypadku cofnięcia licznika, nieprawidłowość w prezentowanych wartościach będzie widoczna.

Działania Ministerstwa Cyfryzacji: Jak wskazano powyżej - do tej pory nie zidentyfikowano żadnych przypadków wykorzystywania systemu CEPiK 2.0 do sankcjonowania nielegalnej działalności. Rozszerzanie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, uszczelnianie mechanizmów zasilania danymi przez podmioty zobowiązane, jak również wprowadzenie automatycznych reguł wykrywania niezgodności oraz mechanizmów służących zapewnieniu wysokiej jakości danych jest podstawowym założeniem prowadzonej aktualnie przebudowy systemu CEPiK w ramach programu CEPiK 2.0. Zagwarantowanie dostępu do referencyjnych danych podmiotom uprawnionym przyczynia się do wykrywania przez nie nieprawidłowości. Jednocześnie otwarcie ewidencji dla obywateli i przedsiębiorców, poprzez udostępnienie poszczególnych e-usług, ma służyć m.in. poprawie bezpieczeństwa w obrocie pojazdami oraz poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Niezależnie od powyższego Ministerstwo Cyfryzacji jest świadome występowania zjawiska cofania licznika. Podjęcie środków prawnych zapobiegających temu procederowi należy jednak do kompetencji Ministra Infrastruktury, w którego gestii są przepisy w zakresie badań technicznych pojazdów.

Prawidłowość działania systemu: System CEPiK funkcjonuje od 2003 r. W tym czasie nie stwierdzono występowania nieprawidłowości związanych działalnością przestępczą. Natomiast, jak w każdym systemie teleinformatycznym, podczas jego standardowej eksploatacji zdarzają się błędy, które są sukcesywnie usuwane. Należy podkreślić, że system CEPiK był inicjalnie zasilony danymi z kilkudziesięciu różnych systemów. Niska jakość części tych danych powodowała problemy na etapie eksploatacji poszczególnych rozwiązań. Każdy z takich przypadków jest rozwiązywany indywidualnie. Wspomniana powyżej modernizacja systemu CEPiK w ramach Programu CEPiK 2.0 ma zagwarantować wysoką jakość danych oraz usług systemu, a także wyeliminować problemy oraz wprowadzić usprawnienia, których konieczność zidentyfikowano w toku wieloletniej eksploatacji obecnej wersji systemu.

Plany rozbudowy programu: Ministerstwo realizuje obecnie Program CEPiK 2.0. Obejmuje on m.in. projekt gruntownej modernizacji systemu CEPiK, zmianę architektury, przemodelowanie procesów biznesowych, rozszerzenie zakresu gromadzonych danych, integrację z rejestrami referencyjnymi (PESEL, REGON, TERYT) oraz budowę nowej centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Pierwsze usługi stanowiące produkty projektu uruchomiono już w latach 2013 – 2014. Są to m.in. Krajowy Punkt Kontaktowy w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz e-usługi Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus. Był to pierwszy etap otwierania się ewidencji i wprowadzania ułatwień w dostępie do danych tak, by służyły również obywatelom i przedsiębiorcom. W projekcie zaplanowano kolejne e-usługi, m.in. udostępnienie informacji o posiadanych punktach karnych, usługi dostępu do danych własnych czy usługi raportów statystycznych.