Przegląd prasy

Dla każdego jest miejsce na drodze – 2. edycja

27 maja 2019

Dla każdego jest miejsce na drodze – 2. edycja
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię pn. DLA KAŻDEGO JEST MIEJSCE NA DRODZE. W spotkaniu z udział wzięli m.in.: Prezes Fundacji PL - Pani Monika Folwarczny (instruktorka nauki jazdy dla niesłyszących) oraz policjantka podkom. Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (fot. Policja pl) [kliknij]

Komenda Główna Policji z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT oraz Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKA zainaugurowały druga edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pn. DLA KAŻDEGO JEST MIEJSCE NA DRODZE.

Na terenie Sieci Badawczej - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie odbył się briefing z udziałem przedstawicieli Policji, PIMOT, Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa oraz mediów. Podczas spotkania podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP zaprezentował ideę akcji informacyjno-edukacyjnej Dla każdego jest miejsce na drodze, a następnie opowiedział o jej celach:

- kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,

- promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu,

- respektowanie praw osób z niepełnosprawnością na drodze,

- wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podkreślił, że w tegorocznej edycji - policjanci będą przypominać użytkownikom drogi, że osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jak również zwrócił uwagę na respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele PIMOT oraz Stowarzyszenia SPiNKa zaprezentowali pojazdy przystosowane do nauki jazdy osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niesłyszących. Jak powiedział pan Dyrektor dr hab. inż. Witold Luty prof. PIMOT „Niepełnosprawny kierowca lub pasażer może dojechać i być wszędzie tam, gdzie dociera człowiek w pełni sprawny. Dzisiejsza technika w sposób znakomity radzi sobie z wieloma dysfunkcjami, tworząc doskonałe substytuty fizycznych niedoskonałości„.

Organizatorzy apelują: Pamiętajmy - dla każdego jest miejsce na drodze! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.