Rozmowy

O agresji i poczuciu zagrożenia przed nią

27 maja 2019

O agresji i poczuciu zagrożenia przed nią
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rosnącej agresji wśród kierowców, ale też poczuciu zagrożenia przed nią poświęcona została interpelacja poselska. Zapytany o zjawisko resort infrastruktury przywołuje prowadzone działania i podkreśla: kampanie mają na celu m.in. budowanie życzliwych i wspierających relacji między uczestnikami ruchu drogowego, zwiększenie empatii i wzajemnego szacunku uczestników ruch, co przekłada się na zwiększenie ich bezpieczeństwa na drogach.

Agresja kierowców rośnie. Z opublikowanych wyników tegorocznej edycji Europejskiego Barometru Odpowiedzialnej Jazdy wynika, że rośnie poziom agresji wśród europejskich kierowców. Do strachu przed agresją innego kierowcy przyznało się aż 84% uczestników badania, w którym wzięło udział ponad 12 tysięcy osób. Chociaż najczęściej innych na drodze obrażają Grecy i Francuzi, to Polacy są z kolei najbardziej skłonni, by w razie sprzeczki wyjść z auta, aby „omówić problem” na osobności. Niestety od ostatniego badania, to właśnie wśród Polaków najbardziej wzrosło poczucie zagrożenia przed agresją innych kierowców i równie niepokojąco wzrasta liczba osób wysiadających z samochodu dla omówienia konfliktowych sytuacji – pisze w interpelacji posłanka Anna Elżbieta Sobecka.

Działania resortu infrastruktury. Zapytany o ewentualne plany dotyczących zjawiska agresji za kierownicą np. akcje społeczne mające na celu zmniejszenie jej wśród polskich kierowców, resort infrastruktury informuje – W chwili obecnej Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest na etapie przygotowania interaktywnego filmu internetowego (viral marketing), celem kształtowania świadomości dotyczącej problematyki wypadkowości motocyklistów w relacji z kierowcami samochodów osobowych oraz zachęcania odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie praw i obowiązków kierujących pojazdami typu: samochód osobowy i motocykl. Odpowiadający w imieniu ministra – sekretarz stanu, Rafał Weber – zwraca uwagę na kampanię społeczną pn. ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM, która trwa, a ma na celu podniesienie świadomości kierujących pojazdami. W niej obok celu szczegółowego, jakim jest zwrócenie uwagi na konieczność ustępowania pierwszeństwa przejazdu przez kierowców, w sposób oczywisty wskazuje na potrzebę zmian postaw i zachowań kierowców. Ponadto realizowana jest czwarta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia (rowerzystów, pieszych i kierowców). Także ta akcja ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, uświadomienie kierowców oraz budowanie poczucia współuczestniczenia w ruchu drogowym, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym.

Minister Rafał Weber konkluduje: - Ministerstwu Infrastruktury zależy na zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich drogach i jednocześnie na eliminacji agresji wśród użytkowników dróg. Wszystkie ww. kampanie mają na celu m.in. budowanie życzliwych i wspierających relacji między uczestnikami ruchu drogowego, zwiększenie empatii i wzajemnego szacunku uczestników ruch, co przekłada się na zwiększenie ich bezpieczeństwa na drogach.

Bądźmy życzliwi, bądźmy empatyczni, świadomi, iż bezpieczeństwo na drogach zależy także od nas samych!

(jm)