Przegląd prasy

Dofinansowanie dla usprawnienia systemu ratownictwa drogowego

24 czerwca 2022

Dofinansowanie dla usprawnienia systemu ratownictwa drogowego
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Prawie 249 mln unijnego dofinansowania na rozwój ratownictwa drogowego. To element realizacji projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V.

23 czerwca 2022 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V”. Beneficjentem dofinansowania w ramach podpisanej umowy jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V” zakłada doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W jego ramach zakupionych zostanie 289 szt. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków europejskich kolejnego elementu systemu bezpieczeństwa drogowego to ważny krok w stronę rozwoju ratownictwa drogowego w Polsce. Odpowiednie doposażenie służb w tym obszarze jest kluczowe, aby mogły one skutecznie przeprowadzać akcje ratownicze na polskich drogach - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną. Całkowita wartość projektu to ok. 293 mln zł, z czego wsparcie unijne wyniesie niemal 249 mln zł. Realizacja obejmie okres 2 lat i potrwa do końca 2023 roku.

Podczas uroczystości podpisano również aneksy do umów o zwiększeniu dofinansowania do projektów realizowanych przez spółkę PKP Intercity: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”

Szymon Huptyś Rzecznik prasowy Ministerstwo Infrastruktury