Rozmowy

- U nas sytuacja jest stabilna - mówi dyrektor Janusz Freitag

24 czerwca 2022

- U nas sytuacja jest stabilna - mówi dyrektor Janusz Freitag
Janusz Freitag - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Wcześniej Zarządzał Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (fot. WORD Katowice)

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS o odpowiedzi na pytania poprosiła Janusza Freigata, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Największej takiej placówki w kraju. Tematyka ważna, wobec faktu, iż egzaminatorzy coraz głośniej mówią i coraz niecierpliwiej czekają na działania resortu infrastruktury. Dyrektorzy postulują rozwiązania dla poprawy kondycji finansowej placówek [kliknij]. Zachęcamy do lektury. Redakcja

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: W mediach społecznościowych piszecie Państwo: - Dziś [21.6.br. - przyp. redakcji] przy Al. Mireckiego w Sosnowcu odbyła się konferencja prasowa dotycząca marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach Województwa Śląskiego [kliknij]. Czy to oznacza, że wspomagacie Państwo „marszałkowski program bezpieczeństwa na drogach” ze środków WORD-u Katowice? Oczywiście w art. 117. Ustawy - Prawo o ruchu drogowego w ust. 1. ustawodawca zapisał: - Do zadań ośrodka należy: 1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego (…). Jednak powstaje wątpliwość: czy te środki nie powinny być wydawane wyłącznie na cele edukacyjne?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz egzaminowania i szkoleń, prowadzi szeroko pojętą działalność z zakresu promocji bezpieczeństwa na drogach. Wydatki na ten cel realizowane są zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego, z dodatkową akceptacją Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od wielu lat realizujemy szeroki program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, adresowany do wszystkich użytkowników dróg - od przedszkolaków do seniorów. Opracowaliśmy autorski program adresowany do szkół i przedszkoli, którego elementem jest wyposażanie szkolnych pracowni wychowania komunikacyjnego. Bezpłatnie przeszkoliliśmy setki nauczycieli, przygotowując ich do prowadzenia lekcji i zajęć z wychowania komunikacyjnego. Efektem naszych działań edukacyjnych jest coraz większa liczba uczniów posiadających kartę rowerową. W naszych Oddziałach Terenowych utworzyliśmy Regionalne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w których przez cały rok prowadzone są lekcje i szkolenia z bezpieczeństwa na drogach. Sale dydaktyczne wyposażone są m.in. w symulatory przejścia dla pieszych, wykorzystywane głównie przez najmłodszych użytkowników dróg, oraz symulatory jazdy samochodami, motocyklami, skuterami. Stworzyliśmy także pracownie przeznaczone do zajęć z seniorami, gdzie, w warunkach symulacji, sprawdzamy m.in. ich czas reakcji na niebezpieczeństwa czyhające na drogach.

Biorąc pod uwagę powyższe, włączając się w realizację Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego, na pewno nie zaniedbujemy działań edukacyjnych. 

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jak informujecie Państwo o wydatku 3 mln zł: - Celem programu jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez. Czy to wspomaganie zadań drogowych zapisaliście w stosownych uchwałach Wojewódzkiej Rady BRD a dotyczących planu wydatków WORD na rok 2022? Rozumiem, że już rok wcześniej?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Tak, te działania zostały zapisane w uchwałach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: W lutym br. mówił Pan o drugiej edycji programu. Czy oznacza to, że w roku 2021 także przeznaczaliście środki wypracowane w word na finansowanie inwestycji drogowych?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Tak, w ubiegłym roku, w formie pilotażowej wsparliśmy finansowo doświetlenie przejść dla pieszych.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy te działania będą kontynuowane?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Tak, ponieważ bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg to jeden z priorytetów nie tylko naszego Programu, ale również Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To wszystko wynika z analiz policji i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujętych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jakiś czas temu pojawiła się inicjatywa scalenia trzech śląskich ośrodków egzaminowania. Jakie losy spotkały ten pomysł? Czy podjęte wspólne działanie oznacza, że chcecie Państwo wrócić do tego rozwiązania? Czy powstanie WORD Śląsk?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Są to kompetencje Zarządu Województwa Śląskiego. Ja skupiam się na wykonywaniu statutowych zadań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Dyrektorzy oraz egzaminatorzy wojewódzkich ośrodków egzaminowania, ich stowarzyszenia mówią o trudnej sytuacji finansowej. W ich imieniu samorządy wnioskują np. o podniesieniu stawek opłat za egzamin państwowy, które nie były zmieniane od lat. Jaka jest Pana ocena tej sytuacji? Jakie widzi Pan tu najlepsze rozwiązanie? Jaka jest sytuacja w tym zakresie WORD Katowice?

Odpowiada Janusz Freitag, dyrektor WORD Katowice: Jako największy WORD w kraju, posiadający 6 Oddziałów Terenowych, racjonalnie i elastycznie gospodarujemy naszym mieniem i kadrą pracowniczą. Dzięki optymalizacji kosztów i racjonalnej polityce finansowej mamy stabilną sytuację.

Nie zmienia to jednak faktu, że opłaty egzaminacyjne nie były podnoszone od 2013 roku. Stawki opłat za egzaminy państwowe określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974 - tekst jednolity [kliknij]).

Tymczasem, w tym okresie niemal dziecięciu lat, wzrosły wszystkie stałe koszty związane z procesem egzaminowania. Dotyczy to m.in. kosztów pracy, paliwa, energii i stałych opłat związanych z wykorzystywaniem elektronicznego systemu egzaminowania. Dlatego niezbędna jest chociażby niewielka regulacja obowiązujących opłat egzaminacyjnych.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Pytania zadała: Jolanta Michasiewicz, red. naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS