Przegląd prasy

Drogi dla każdego Polaka

16 listopada 2017

Drogi dla każdego Polaka
(grafika MIB)

Drogi dla każdego Polaka. MIB zatwierdził do realizacji 605 zadań na drogach krajowych

- Obejmując funkcję Ministra Infrastruktury i Budownictwa postawiłem sobie za cel, że oprócz rozwoju nowoczesnej sieci dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych, powinniśmy także utrzymywać we właściwym stanie technicznym już istniejące drogi. Inwestycje prowadzone na istniejącej sieci dróg krajowych, w tym te poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu, są z pewnością zadaniami mniej spektakularnymi niż budowa autostrad. Pozwalają one jednak na znaczną poprawę warunków życia mieszkańców. Dzięki budowanych chodnikom czy ścieżkom rowerowym dzieci mogą bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a rodzice do pracy. To także łatwiejszy i szybszy dojazd dla przedsiębiorców. Udrażniając skrzyżowania eliminujemy kilometrowe korki - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Oprócz budowy nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic (http://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/s/sprawdz-na-mapie-przygotowanie-d_3198/mapa_pbdk_13_11_2017p.pdf ) w ciągu ostatnich dwóch lat MIB zatwierdziło 605 programów inwestycji dla zadań o wartości 7,5 mld zł. Do realizacji zostały skierowane zadania na drogach krajowych polegające na przebudowie i rozbudowie odcinków dróg, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników czy ścieżek rowerowych. Ponadto podjęta została decyzja o skierowaniu do dalszych etapów i zapewnieniu finansowania dla kolejnych 87 zadań o wartości 2,3 mld zł.

Poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg jest jednym z podstawowych czynników i parametrów, którym mierzony jest stan infrastruktury drogowej. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu na drogach stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na zarządcach dróg.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa