News tygodnia

#Dobre 2Lata. Podsumowania w MIB. Zapytaliśmy o projekt ustawy

16 listopada 2017

#Dobre 2Lata. Podsumowania w MIB. Zapytaliśmy o projekt ustawy
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 listopada 2017 r. - „#Dobre 2Lata” (fot. Jolanta Michasiewicz) [WIDEO: VP Parlament - „Konferencja prasowa min. Andrzeja Adamczyka w ramach sprawozdania prac resortów”] (kliknij)

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie przy ul. Chałubińskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka oraz wiceministrów resortu. Tematem było podsumowanie dwóch lat działalności Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - jak powiedziano - dwóch lat wzmożonej pracy nad dobrymi zmianami w obszarze infrastruktury i budownictwa. Tego dnia podsumowań dokonało także pozostałych 12. ministrów rządu premier Beaty Szydło. Przypomnijmy działo się to w przeddzień 2. rocznicy zaprzysiężenia rządu.

Podsumowanie resortu infrastruktury i budownictwa - „#Dobre 2Lata”. Minister Andrzej Adamczyk oraz kolejno wiceministrowie resortu infrastruktury i budownictwa szczegółowo podsumowali ostatnie dwa lata pracy. Andrzej Adamczyk nie wskazał na jeden kluczowy program, wymienił kilka najważniejszych dokonań.

Mówiąc o budownictwie mieszkaniowym minister i odpowiedzialny wiceminister zgodnie wskazywali na projekt MIESZKANIE PLUS, którego celem jest likwidacja deficytu mieszkaniowego w ciągu 10 lat.

Przechodząc do omówienia kolejnego bloku zagadnień inwestycji drogowych A. Adamczyk powiedział: - Łączymy Polskę dzięki równomiernemu rozkładowi środków przeznaczonych na drogi. Polska jest jedna, a to oznacza, że każdy ma prawo do dostępu do wysokiej jakości infrastruktury - niezależnie od tego, z której części kraju pochodzi. Minister przypominał, iż zwiększony został limit finansowy na budowę dróg ze 107 do 135 mld zł. To pozwoli na realizację wielu zadań, których finansowanie nie było do tej pory możliwe. Dokończona zostanie autostrada A1, zbudowany dalszy ciąg Zakopianki, powstanie również kilkadziesiąt ważnych obwodnic - wyliczał. Za szczególnie ważną inicjatywę uznał szlak komunikacyjny Via Carpatia, który docelowo połączy Bałtyk z Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym. To kluczowy projekt dla rozwoju zarówno polskich portów, jak i wschodniej części naszego kraju. Na terenie Polski to ponad 700 km drogi. Zapewnione zostało pełne finansowanie tej inwestycji - ok. 30 mld zł. Minister Andrzej Adamczyk powołał również zespół, który czuwa nad terminowością realizacji zadań. Podpisane zostały umowy z wykonawcami na pierwsze odcinki szlaku Via Carpatia: 33 km między Kraśnikiem a Lasami Janowskimi. Resort wprowadził wiele istotnych zmian, m.in. stworzony został wykaz zapisów, które mogą i które nie mogą znaleźć się w kontrakcie pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Do 30 dni określono terminy płatności zobowiązań. Wprowadzono zakaz przerzucania odpowiedzialności na podwykonawców. W efekcie cena kilometra drogi w Polsce spadła do ok. 4,5 mln euro.

Kolejne niezwykle ważne zagadnienie - transport. -  Bardzo ważną rolę odgrywają fundusze europejskie. Jesteśmy dumni, że Polska jest dziś liderem we wdrażaniu środków Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020, a spośród wszystkich sektorów najbardziej zaawansowany jest sektor transportu - podkreślił A. Adamczyk. Jak się dowiedzieliśmy: - Przygotowana została ustawa, zgodnie z którą kontrolę nad Systemem Poboru Opłat - z rąk prywatnego podmiotu zagranicznego - przejmie Inspekcja Transportu Drogowego. Dzięki temu ustalanie zasad funkcjonowania systemu będzie łatwiejsze, a państwo nie będzie musiało każdorazowo negocjować warunków umowy na nadzór. Koszty obsługi systemu będą niższe, a to oznacza jeszcze więcej pieniędzy, które będą mogły zostać przeznaczone na budowę i remonty dróg. Kolejnym obszarem szczególnego zainteresowania resortu jest Pakiet Mobilności. Jak podsumowano, w ciągu dwóch lat przedstawiciele resortu odbyli kilkadziesiąt spotkań, zorganizowanych zostało kilkanaście wydarzeń tematycznych i konferencji, podczas których prowadzony był rzeczowy dialog z przedstawicielami unijnych instytucji i innych państw członkowskich. - Konsekwentnie bronimy naszego sektora międzynarodowych przewozów drogowych przed zakusami tych, którym sukces polskiego transportu tak bardzo przeszkadza. Dziękuję polskim przewoźnikom za pomoc, wsparcie i aktywność - konkludował minister A. Adamczyk.

Polskie koleje - tu obok realizowanego Krajowego Programu Kolejowego - program wart 66 mld zł - zaplanowany został wart prawie 30 mld zł Program Utrzymaniowy. Podsumowywano: podpisaliśmy ponad 800 umów z wykonawcami robót za prawie 19 mld zł, powstanie najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od 40 lat. Polskie Koleje Państwowe zmodernizują prawie 200 budynków dworcowych. Zaś dzięki niedawno podpisanym umowom polskie zakłady wyremontują część taboru kolejowego.

Ogromnym wyzwaniem w zakresie transportu lotniczego nazwano projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To projekt, na miarę budowy Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest Polsce bardzo potrzebny. Dzięki rozbudowie sieci drogowej i kolejowej CPK będzie najlepiej skomunikowanym miejscem w Polsce.

O bezpieczeństwie ruchu drogowego mówiła Justyna Skrzydło. Pozytywnie oceniła swoją współpracę z sekretariatem Krajowej Rady BRD. - Sekretariatem, który od dwóch lat z dużym zaangażowaniem i przy niewielkim składzie, oprócz skromnego wykorzystywania unijnych funduszy, które - tak naprawdę umożliwiają realizację polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce - realizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców. Realizuje się to przede wszystkim w bardzo ścisłej współpracy z innymi resortami. Dokonywany jest bardzo ścisły przegląd obowiązującej w tej chwili legislacji, tak aby z różnych, równoległych względem siebie ustaw usunąć zapisy, które być może, utrudniają nam poruszanie się po polskich drogach - mówiła wiceminister Justyna Skrzydło. I kontynuowała: - Sekretariat w oparciu o rzeczową analizę za 2016 rok podjął szereg działań edukacyjnych skierowanych do różnych dróg wiekowych. Po raz pierwszy zwrócono się do użytkowników dróg powyżej 60. roku życia. Zainteresowano się seniorami i ich uczestnictwem w ruchu drogowym. Po raz pierwszy umieszczono treści wychowania komunikacyjnego w szkołach. Wracamy do dobrych praktyk. Praktyk edukacji przede wszystkim. To kampanie ukierunkowujące nas na właściwe zachowania. Również kierowane do młodzieży poprzez nowoczesne narzędzia internetowe.

Podziękowania. W konferencji udział wzięli najbliżsi współpracownicy ministra, których praca i wysiłek składa się na dokonania resortu - podkreślał A. Adamczyk wymieniając Justynę Skrzydło, Kazimierza Smolińskiego, Tomasza Żuchowskiego, Andrzeja Bittela oraz Marka Chodkiewicza. Na Sali obecni byli także dyrektorzy departamentów ze swoimi współpracownikami, szefowie spółek: Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Poczty Polskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, instytucje i podmioty, których wysiłek składa się na dokonania naszego resortu - podsumował minister. Podziękował za tę pracę i współpracę.

Plany na kolejne dwa lata. Resort konkluduje: Przed MIB kolejne dwa lata, podczas których zostanie przyjęty nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, zlikwidowane użytkowanie wieczyste, ułatwiony proces inwestycyjny. Do 2019 r. oddanych zostanie do użytku w sumie 1356 km nowych dróg ekspresowych i autostrad, Polacy na wielu trasach kolejowych pojadą szybciej i bardziej komfortowo, a tysiące osób otrzymają klucze do nowych, tanich mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Informacja dla kierowców, kandydatów na kierowców oraz szkoleniowców. Uczestniczący w konferencji prasowej przedstawiciel redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS zapytał ministra o ocenę i plany związane z przygotowywanym od roku projektem noweli ustawy o kierujących pojazdami i zbliżającej się dacie 4. czerwca 2017 r. Minister krótko i optymistycznie odpowiedział: TERMIN ZOSTANIE DOTRZYMANY: - Pani redaktor, jestem przekonany, że wywiążemy się z nałożonych na nas terminów. Przedstawimy konkretny projekt. To ważna informacja. Niestety bardzo krótka. Niestety konkretów nie usłyszeliśmy. A może wcale nie będzie szerokich zmian w ustawie? Jak dowiedzieliśmy się z niepotwierdzonych źródeł Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy powołany pracuje, w listopadzie odbył lub odbędzie spotkanie. Czy podołają? (jm)