Przegląd prasy

E-15a, E-15f, E-15g: wymiana trwa

12 lipca 2017

E-15a, E-15f, E-15g: wymiana trwa
Trwa wymiana znaków drogowych E-15a, E-15f i E-15g

Minister infrastruktury i budownictwa składając wyjaśnienie w sprawie zmiany oznakowania dróg krajowych w zależności od dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu (Interpelacja nr 12956 złożona przez posła Piotra Króla) zwrócił uwagę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie działania polegające na systematycznej wymianie oznakowania na drogach krajowych w zakresie znaków E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t” oraz E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”. Stopień zaawansowania procesu wymiany przedmiotowych znaków (według stanu na dzień 21 czerwca 2017 r.) przedstawia się następująco:

WOJEWÓDZTWO - PROCENT WYMIENIONEGO OZNAKOWANIA

podlaskie - 100%

kujawsko-pomorskie - 100%

pomorskie - 80%

śląskie - 70%

świętokrzyskie - 86%

małopolskie - 36%

lubelskie - 95%

łódzkie - 64%

warmińsko-mazurskie - 67%

opolskie - 60%

wielkopolskie - 72%

podkarpackie - 93%

zachodniopomorskie - 93%

mazowieckie - 60%

dolnośląskie - 53%

lubuskie - 83%

I dalej dowiadujemy się: Wykazane wartości w dużej części oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie osiągnęły jeszcze 100%, głównie z powodu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z 2016 r. poz. 878). Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 maja 2017 r. i wprowadziło szereg zmian dotyczących nośności na drogach krajowych, co w konsekwencji wymusza zmianę oznakowania części dróg w zakresie znaków E-15a, E-15f, E-15g.

Należy podkreślić, że wymiana wskazanego oznakowania postępuje sukcesywnie, a zakończenie całego procesu wymiany oznakowania w większości oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planowane jest do końca czerwca 2017 r.

Przypomnijmy - w październiku 2015 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2015, poz. 1313) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314). Rozporządzenia te wprowadziły nowe znaki drogowe E-15f oraz E-15g informujące o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu na danym odcinku drogi krajowej – odpowiednio do 10 ton (znak E-15f z biało-czarna obwódką) i do 8 ton (znak E-15g z czarną obwódką). Z kolei znak E-15a (z białą obwódką) zarezerwowany został wyłącznie dla tych dróg krajowych lub ich odcinków, na których obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu do 11,5 tony. Ustawodawca wprowadził okres przejściowy na dokonanie tej operacji do dnia 30 czerwca 2017 r. Poseł zadający pytanie ministrowi uzasadniał swoje zainteresowanie sprawą: Pomimo faktu, iż okres przejściowy na dostosowanie oznakowania dróg wkrótce upłynie, większość odcinków dróg krajowych, na których obowiązują dopuszczalne naciski pojedynczych osi do 10 ton lub do 8 ton, nie zostało jeszcze oznakowanych nowymi znakami E-15f (z biało-czarną obwódką) oraz E-15g (z czarną obwódką). Tym samym drogi te pozostają oznakowane znakiem E-15a (z białą obwódką), wprowadzając kierujących w błąd – informując, że dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na danej drodze wynosi do 11,5 tony. (jm)