Legislacja

Projekt nowej opłaty drogowej skierowany do komisji

13 lipca 2017

Projekt nowej opłaty drogowej skierowany do komisji
Poseł Zbigniew Dolata uzasadniał projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712)

W Parlamencie trwają prace nad wprowadzeniem nowej opłaty paliwowej, która ma podnieść cenę benzyny o około 25 groszy za 1 litr. Uzyskane w ten sposób fundusze mają być wydane na remont dróg lokalnych.

Co w ustawie? Założeniem poselskiego (czyli bez wymogu konsultacji społecznych, które są obowiązkowe przy projektach rządowych) projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1712) jest dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich w tym celu uznano za niezbędne podniesienie ceny litra każdego rodzaju paliwa o około 25 groszy (w tym podatek VAT), czyli 20 gr netto tez gazu - 36 gr od 1 kg. Stawka ma być co roku zwiększana o wskaźnik inflacji. Docelowo - po powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego - do budżetu ma trafić kwota 4-5 mld zł. Autorzy projektu uzasadniają, iż lepsze drogi to mniej ofiar, że sieć dróg była chaotyczna, a przy pomocy tych kwot powstanie zrównoważona infrastruktura drogowa. Ustawa dopuszcza także możliwość dofinansowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym.

Projekt ustawy zakłada, że w sytuacji, gdy dochód własny na mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego nie przekracza 50 procent średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju, jednostka ta może otrzymać dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów realizacji zadania. W przypadku natomiast, gdy ów dochód przekracza próg 50 procent, dofinansowanie może wynieść maksymalnie połowę kosztów realizacji zadania. Wnioski o dofinansowanie inwestycji zbierać będzie wojewoda, a ich ocenę przeprowadzać ma powołana przez niego komisja (listę wyselekcjonowanych w ten sposób inwestycji będzie musiał później jeszcze zatwierdzić minister właściwy ds. transportu).

Opinie Polaków. Jaka jest Pana(i) opinia na ten temat? Takie pytanie zadano w badaniu opinii społecznej projektu przeprowadzonej w dniu 11-12 lipca br. przez Kantar Millward Brown na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24. 74% pytanych jest przeciwnych wprowadzenia nowej opłaty, za - 18%, nie ma zdania 8%. Powołanie Funduszu Dróg Samorządowych stanowi „wyjście naprzeciw oczekiwaniom wójtów, starostów i burmistrzów” - mówił już w trakcie debaty poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. - Każde pieniądze, które trafią do nas, na pewno zostaną dobrze wykorzystane - komentował poselską propozycję Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego. Rzecz w tym jednak, że niespecjalnie wierzy w to, aby pieniądze faktycznie do jego gminy trafiły - podsumował Portal Samorządowy. Na łamach „Rzeczpospolitej” znajdujemy opinię Piotra Litwińskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego  Związku Pracodawców Transportu Drogowego, który w liście do marszałka Sejmu ostro protestuje przeciwko wprowadzaniu dodatkowej daniny. Zauważa, że już dziś prawie 40 proc. kosztów firm transportowych stanowi zakup paliw. To w połączeniu z innymi obciążeniami oznacza dla większości przedsiębiorstw możliwość osiągania zaledwie jednoprocentowej rentowności netto. Wiele firmy już ponosi straty. - Podniesienie kosztów działalności w którejkolwiek części wydatków spowoduje upadek wielu przedsiębiorstw oraz zwolnienia pracowników z pracy - uważa Litwiński. Dodaje, że kilkaset złotych dodatkowych kosztów dla każdego kierowcy oraz do kilkudziesięciu tysięcy złotych dla firm transportowych rocznie to obciążenie, którego branża nie akceptuje.

Procedowanie projektu. Projekt ustawy trafił do Sejmu w dniu 6. lipca, w trybie ekspresowym rozpoczęto jego procedowanie. Po debacie – w pierwszym czytaniu - w dniu 12 lipca parlamentarzyści zdecydowali o skierowaniu aktu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W trakcie debaty na Sali plenarnej został skierowany wniosek o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Czyli ustawa może być przegłosowana na kolejnym posiedzeniu Sejmu - ostatnie wakacyjne posiedzenie zaplanowano na 18-20 lipca br. Dalej - jeżeli Senat uchwali ją także w tym miesiącu - ostatnie zaplanowane posiedzenie, prezydent podpisze, ustawa może zostać opublikowana równie ekspresowo, obowiązywać po 30 dniach - czyli już w październiku br.

W uzasadnieniu projektu czytamy m.inn.: Wejście w życie proponowanych zmian projekt przewiduje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Przy czym do rozliczania dotacji celowych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych przyznanych jeszcze ze środków budżetu państwa na rok 2017 będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Ponadto przepisy przejściowe przewidują, że projekt pierwszego planu finansowego Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza i przedstawia do uzgodnienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw transportu i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym. Zaś uzgodnienie planu nastąpi w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy czyli 7 dni od dnia jego otrzymania. (jm)