Przegląd prasy

Fałszywe mandaty z fotoradaru

22 kwietnia 2024

Fałszywe mandaty z fotoradaru

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed fałszywą korespondencją informującą o ukaraniu mandatem karnym wraz z wezwaniem do dokonania płatności za wykroczenie drogowe, zarejestrowane przez system CANARD. Po pierwsze pamiętajmy: - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie wysyła wezwań z numerem rachunku bankowego do opłacenia mandatu karnego. Pierwsza korespondencja z CANARD przesyłaną do właściciela/ posiadacza pojazdu nie jest jeszcze mandatem karnym.

CANARD po ujawnieniu naruszenia, do właściciela pojazdu wysyła odpowiednie formularze, w celu wypełnienia i ustalenia stanu faktycznego. Do druków dołączona jest także karta informacyjna zawierająca wzór mandatu karnego. Jedynie mandat karny jest podstawą do uiszczenia grzywny za popełnione wykroczenie. I dalej precyzyjne wyjaśnienia: Mandat karny może być nałożony wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na jego przyjęcie przez sprawcę naruszenia. Każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Przesyłka zawierająca mandat karny jest wysyłana:

- osobnym listem poleconym w wersji papierowej (pieczęć z godłem na druku jest wyraźnie wypukła, wykonana technologią suchego stempla),

- elektronicznie (po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jego przyjęcie oraz potwierdzeniu przez sprawcę wykroczenia zgody na jego doręczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu eBOK CANARD).

I co niezwykle istotne, autorzy ostrzeżenia proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane w fałszywym wezwaniu nieprawidłowe dane. Oto jakie:

- nazwy Organu - np. „Główny Inspektorat RUCHU Drogowego" (poprawnie: Główny Inspektorat Transportu Drogowego),

- adresu siedziby Organu - np. „ul. Kołłątaja 115a" (poprawny adres siedziby CANARD: ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa, natomiast adres do korespondencji w sprawach naruszeń fotoradarowych: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn),

- adresu poczty elektronicznej (e-mail) - poprawny e-mail: canard@gitd.gov.pl.

Musimy wiedzieć, iż procedura prowadzenia czynności w sprawie zarejestrowanego wykroczenia, polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej, wzory mandatów karnych oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej CANARD. W przypadkach budzących wątpliwości należy kontaktować się z CANARD: kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dedykowany adres skrzynki e-mail CANARD to: canard@gitd.gov.pl. lub również do kontaktu z infolinią (22) 220 45 00, która dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

I ostatnia, nie mniej ważna informacja i wskazanie procedury postępowania jeżeli już staliśmy się ofiarą ataku lub doszło do kradzieży danych (np. bankowości elektronicznej) bądź środków finansowych poinformuj o tym swój bank oraz niezwłocznie zgłoś sprawę na policję i do  CERT.PL (CSIRT NASK).

Patrz:

Słowa kluczowe CANARD fotoradary ITD mandaty