Przegląd prasy

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym sygnatariuszem europejskiego porozumienia na rzecz BRD

12 czerwca 2019

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym sygnatariuszem europejskiego porozumienia na rzecz BRD
Uroczyste potwierdzenie przystąpienia do grona sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD w imieniu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym odebrała jej prezes - Bożenna Chlabicz (fot. ITS)

Podmioty podpisujące Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego deklarują wsparcie Komisji Europejskiej - poprzez realizację własnych programów prewencyjnych - dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

11 czerwca 2019 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in. Matthew Baldwin - Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zastępca Dyrektora Generalnego DG MOVE Komisji Europejskiej, Konrad Romik - Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Antonio Avenoso - Dyrektor Wykonawczy European Transport Safety Council i Vincent Leroy z European Road Safety Charter Team.

- Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą na świecie platformą współpracy instytucji unijnych z partnerami z krajów członkowskich - zauważa Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

Karta została uruchomiona przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i zaadresowana do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, stowarzyszeń, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg i itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 4000 różnych podmiotów, a w gronie sygnatariuszy znalazły się m.in. największe koncerny motoryzacyjne i petrochemiczne, międzynarodowe komisje ds. transportu i wyścigów motorowych, instytucje naukowe oraz media. Obok podmiotów o zasięgu międzynarodowym Kartę podpisały także szkoły i przedszkola z miast i miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

- Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że będą wspierać Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych - tłumaczy Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu Kartę podpisały 138 organizacje z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku. W dniu wczorajszym potwierdzenie przystąpienia do grona sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD w imieniu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym odebrała jej prezes - Bożenna Chlabicz.

- Możliwości działania organizacji pozarządowych, ich kreatywność i bezpośredni kontakt z ludźmi, to w Polsce niewykorzystany potencjał. W ostatnich latach, mimo podejmowanych wysiłków, zagrożenie na polskich drogach spadało za wolno. Być może jest to także efekt braku umiejętności budowy szerokiej koalicji wokół narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pominięcia w tych planach organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że spotkanie w Instytucie będzie potężnym impulsem do zmiany tego podejścia - podkreśla Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

A zmiana potrzebna jest od zaraz. Pomimo, że liczba wypadków drogowych maleje, to straty z ich tytułu rosną i tylko w 2018 roku wyniosły ok. 3 proc. PKB, co z praktyce oznacza dziesiątki miliardów złotych. Te straty zmniejszają organizacje pozarządowe, które odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu wpływu wypadków drogowych na całym świecie (wg Światowej Organizacji Zdrowia średnio co 24 sekundy dochodzi do śmiertelnego zdarzenia drogowego. Tylko w Europie ginie na drogach średnio 9,3 na 100 tys. mieszkańców).

- Wraz z władzami rządowymi uczestniczą w tworzeniu wielu projektów i programów, które są dostosowane do rzeczywistych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Z racji tego, że są bliższe społeczeństwu, reagują szybciej na jego oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, niż administracja lokalna, regionalna lub krajowa, które niejednokrotnie są związane ograniczeniami administracyjnymi. Działając w skali globalnej mogą realizować działania lokalnie – przekonuje prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.