Przegląd prasy

Interwencja w sprawie szczepień instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

1 marca 2021

Interwencja w sprawie szczepień instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
Marek Rząsa, poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji (fot. Biuro poselskie M. Rząsy)

Trwają sczepienia nauczycieli, w tej grupie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Szczepionka udostępniana jest w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Niestety pominięto branżę instruktorów, wykładowców, egzaminatorów nauki jazdy. W ich imieniu z interwencją poselską do ministra zdrowia wystąpił poseł Marek Rząsa.

Marek Rząsa, poseł na Sejm RP VI-IX kadencji, wystąpił z interwencją poselską w sprawie rozważenia możliwości włączenia do etapu pierwszego szczepień instruktorów, wykładowców oraz egzaminatorów nauki jazdy. Wystąpienie skierował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: - Działając na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu Mandatu Posła i Senatora, art. 20 ust. 1 i 2 (DZ.U.2003 Nr 221 poz. 2199), zwracam się do Pana Ministra z interwencją poselską w sprawie rozważenia możliwości włączenia do etapu pierwszego szczepień instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy.

Poseł precyzyjnie uzasadnia swoje wystąpienie: - Kierując się wyborem kolejności szczepienia kolejnych grup społecznych i zawodowych musimy uwzględniać w pierwszej mierze względy medyczne, w drugiej społeczne. Szczególnym zawodem edukacyjnym, wymagającym bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, zazwyczaj młodymi, są instruktorzy nauki jazdy oraz wykładowcy i egzaminatorzy. Konieczność uzyskania prawa jazdy często warunkuje możliwość otrzymania pracy i start w dorosłe życie młodego człowieka, dlatego nieprzerwalna działalność szkół nauki jazdy jest konieczna. Z drugiej zaś strony, bezpośrednia praca instruktorów, wykładowców oraz egzaminatorów z kursantami, mając na uwadze bezpieczeństwo ich osobiste, kursantów a także potencjalną możliwość szerzenia się wirusa, wymaga zabezpieczenia tego frontu walki z pandemią. Wobec powyższego zasadnym, a wręcz koniecznym, wydaje się włączenie instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców i egzaminatorów do pierwszych grup szczepień wraz z nauczycielami.

Szczepienia nauczycieli rozpoczęto 12. lutego br. W grupie tej znaleźli się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna), osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek. Czyli do realizowanego programu szczepień już włączono instruktorów nauki jazdy, początkowo tylko tych zatrudnionych w szkołach, dziś już także tych, którzy nie są pracownikami szkół. Rejestracja odbywa się za pomocą specjalnego formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, jednak wyłącznie za pośrednictwem szkół. A przecież do tej samej grupy zawodowej należą instruktorzy/wykładowcy pracujący w ośrodkach szkolenia kierowców, szkołach jazdy, ośrodkach szkolenia oraz egzaminatorzy – zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Podniesiona kwestia dotyczy kilkunastu tysięcy osób. I właśnie o objęcie szczepieniami tej grupy pyta i apeluje poseł Marek Rząsa.

Redakcja będzie informowała o odpowiedzi ministra. (jm)

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Szczepienie przeciwko COVID-19. „Nauczycielu chroń siebie i innych. Zaszczep się przeciw COVID-19” [kliknij]