Legislacja

Ustawa tzw. hulajnogowa przyjęta

26 lutego 2021

Ustawa tzw. hulajnogowa przyjęta
25.2.2021, 26. posiedzenie Sejmu RP - retransmisja [kliknij] (fot. screen/fot. Jolanta Michasiewicz)

Realizując punkt 24 porządku dziennego 26. posiedzenia Sejmu RP odbyło się trzecie czytanie ustawy, przedstawione zostały dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, posłowie głosowali za przyjęciem sprawozdania, a tym samym poprawionego brzmienia ustawy. Komisja rozpatrzyła 17. poprawek, zaopiniowała je negatywnie. Posłowie 414. głosami „ZA” przyjęli ustawę.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (24.2.br.). Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 17. poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie zaopiniowała negatywnie, w głosowaniu zostały one odrzucone. Wśród tych, które nie uzyskały akceptacji wymieńmy m.inn.: zapisy dot. tzw. urządzeń wspomagających ruch; obowiązek poruszania się e-hulajnogą po jezdni, gdzie dozwolona prędkość jest nie większa niż 50 km/godz., w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; warunkowe korzystanie z chodnika, gdy ten jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 m/godz. i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; kierujący e-hulajnogą lub uto korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych zostają zobowiązani do jazdy z prędkością dostosowaną do warunków jazdy; zmiana zapisu minimalnego wieku – od 12. lat; natomiast w strefie zamieszkania w wieku poniżej 12. roku życia, ale wyłącznie pod opieką rodziców; kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 18. roku życia zobowiązani do posiadania np. karty rowerowej; kwestia wycofania zakazu przewożenia hulajnogami bagaży itp.

Trzecie czytanie ustawy i głosowanie (25.2.br.). Trzecie czytanie ustawy rozpoczął poseł Piotr Król przedstawiając sprawozdanie dodatkowe Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 911 [kliknij] i 960 [kliknij] oraz 960A [kliknij]). Poseł sprawozdawca w imieniu Komisji Infrastruktury zwrócił się o przyjęcie sprawozdania. Głosowano poszczególne poprawki. I tak poprawkę za usunięciem z projektu kategorii urządzeń wspomagających ruch odrzucono głosami: przy 452 głosujących, oddano 206 głosów ZA, 242 PRZECIW, 4 WSTRZYMUJĄCE SIĘ. Sejm poprawkę odrzucił. W kolejnych głosowaniach odrzucono wszystkie zgłoszone poprawki. Ostatecznie w głosowaniu za całością ustawy głosowało 454 posłów, w tym: 414 było „ZA”, 15 „PRZECIW”, 25 – WSTRZYMAŁO SIĘ. Ustawa została przyjęta [kliknij].

Teraz czas na dalsze procedowanie w Senacie RP. (jm)