Przegląd prasy

Jeśli nie My, to kto? W Gdańsku wiedzą

26 listopada 2018

Jeśli nie My, to kto? W Gdańsku wiedzą
Dagmara Romanowicz, właścicielka Ośrodka Instruktorów Nauki Jazdy „POLDEK” w Gdańsku (fot. Karolina Romanowicz)

W dniu 23 listopada 2018 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie branżowe zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” oraz Polski Klaster Edukacyjny pn. „WYSOKA JAKOŚĆ. NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZIE!”.

Spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli branży instruktorów oraz egzaminatorów poprowadzili Mariusz Sztal oraz Krzysztof Wójcik. Tematyka zajęć dotyczyła polepszenia jakości szkolenia oraz egzaminowania, wiele mówiono o wspólnych elementach zawodów - instruktora i egzaminatora nauki jazdy pojazdami mechanicznymi, o potrzebie porozumienia. Licznie przybyli z uwagą wysłuchali informacji dotyczącej inicjatywy powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Idea powołania Samorządu wzbudziła szerokie zainteresowanie uczestników. Próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego inicjatywa postania SZIE jest ważna podjęła właścicielka OSK „POLDEK” Dagmara Romanowicz. Ponowiła swoją ocenę: - Jestem pewna, że to odpowiedni czas, aby środowisko instruktorów i egzaminatorów – szkoleniowców, zaczęło stanowić o sobie. W środowisku nastąpił marazm, a co za tym idzie zniechęcenie. Przestaliśmy się wzajemnie, jako szkoleniowcy, szanować co spowodowało, że klienci – kursanci nie mają już do nas takiego poszanowania jak kiedyś. Wywiązała się interesująca dyskusja, apelowano do współtworzenia zespołów ekspertów do spraw: przeglądu kwalifikacji, przeglądu prawa oraz innowacji i rozwoju. Zgłoszenia już przyjmowane są pod adresem: biuro@szie.pl. Zgodnie wyrażono chęć uczestniczenia w inicjatywie, podpisując deklarację jej poparcia.

Dodatkowym punktem spotkania było wyrażenie wyrazów podziękowania Teresie Kowalak – od wielu lat zajmującej się działalnością poza egzaminacyjną w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz dla Franciszka Romanowicza byłego naczelnika działalności poza egzaminacyjnej w PORD.

Jeśli nie My, to kto? Jeśli nie Teraz, to kiedy?