Przegląd prasy

Po raz 9. wybrano Partnerów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

26 listopada 2018

Po raz 9. wybrano Partnerów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Laureaci 9. konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2018 (fot. Jolanta Michasiewicz) [kliknij]

W Warszawie, 23 listopada 2018 r. po raz 9. odbyła się gala Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokonano wyboru i uroczyście wręczono nagrody i wyróżnienia w kategoriach: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, media oraz osoba roku 2018.

W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2018” weszli: Konrad Romik (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Dorota Małecka (dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (prezes Automobilklubu Polski), Radosław Czapski (przedstawiciel Banku Światowego), Jakub Żulewski (przedstawiciel banku Santander), Michał Tarcha (z Fundacji PKP), Bartłomiej Morzycki (prezes Partnerstwa), Elwira Kobylińska (wiceprezes Partnerstwa), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes Partnerstwa), Piotr Sarnecki i Maciej Wroński – członkowie Zarządu Partnerstwa.

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Oto zwycięzcy KONKURSU PARTNER BEZPIECZEŃSWA RUCHU DROGOWEGO 2018:

ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ ROKU 2018 została Ochotnicza Straż Pożarna „SIDORKI” z Białej Podlaskiej. Nominacje do nagrody przyznano: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej oraz ECR Polska;

INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ ROKU 2018 został Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Nominacje do nagrody przyznano: Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu oraz Straż Miejska w Krakowie;

FIRMĄ ROKU 2018 została CARFLEET S.A. Grupa Credit Agricole. Nominacje do nagrody przyznano: firmie MONDELEZ POLSKA Sp. z o.o. oraz COCA-COLA HBC Polska;

Nagroda w kategorii MEDIA ROKU 2018 przypadła audycji „SKOŁOWANI” Radia Tok FM. Nominacje do nagrody przyznano: audycji „JEDYNA W DRODZE” z Programu I Polskiego Radia i Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS;

i OSOBA ROKU 2018 - Tomasz Tosz, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Nominacje do nagrody przyznano: Bogumiłowi Lubańskiemu inicjatorowi ogólnopolskiej akcji społecznej „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach oraz Tomasz Kielan – wójt gminy Lubin.

Wszyscy oni w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – podkreślała Kapituła Konkursu. Jak to zapisano w regulaminie, to konkurs dla najlepszych popularyzatorów bezpieczeństwa drogowego w Polsce. - Na terenie całego kraju poszukujemy osób, firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów, które swoim ponadprzeciętnym zaangażowaniem przyczyniają się do tego, aby z roku na rok na naszych drogach było coraz bezpieczniej – apelowali. - Ten prestiż wynika z dorobku wszystkich dotychczasowych nagród i tych wręczonych w roku bieżącym. To siła wszystkich Państwa, waszego działania, waszego zaangażowania na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Właśnie to tworzy prestiż tej nagrody - mówił Bartłomiej Morzycki, prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, witając przybyłych na galę 2018.

- Głównym celem Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach i zmniejszanie ilości wypadków drogowe. Zaangażowane w ten proces organy państwa, instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, jak również autorytety i eksperci w tym zakresie, biorąc na siebie ogrom działań w poszczególnych obszarach nie będą tak skuteczne jak tego byśmy pragnęli bez aktywnego zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego też działania instytucji publicznych są konieczne, a wiele inicjatyw nie miałoby miejsca bez wsparcia instytucji pozarządowych, mediów, firm realizujących zasady biznesu. Poświęcających czas i środki na realizację działań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie wymienione instytucje powinny łączyć, a nie dzielić społeczeństwo oraz powinny służyć jednemu nadrzędnemu celowi – redukcji wypadków drogowych oraz osób zabitych i rannych. Korzystając z okazji chciałbym zachęcić Państwa do podejmowania dalszych wysiłków w proces poprawy bezpieczeństwa na drogach. Serdecznie gratuluję nominowanym i laureatom – mówił Konrad Romik sekretarz Krajowej Rady BRD, przekazując gratulacje także w imieniu przewodniczącego KR BRD, ministra infrastruktury – Andrzeja Adamczyka.

Prestiżowym wyróżnieniem doceniani są ci, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa mogą realnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa – mówił podczas gali szef Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Podczas gali w sposób specjalny wspomniano o zmarłym w październiku br. Piotrze Pawłowskim, prezesie Fundacji INTEGRACJA, wybitny społecznik, który przez ponad 25 lat działał na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomysł na konkurs narodził się w roku 2010. Jego ideą jest promowanie i uhonorowanie osób i inicjatyw, które są podejmowane w różnych zakątkach Polski, a które dotyczą podnoszenia bezpieczeństwa drogowego. Od początku współorganizatorem inicjatywy jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. (jm)