Legislacja

Trzy ustawy zmieniające Prawo o ruchu drogowym

26 listopada 2018

Trzy ustawy zmieniające Prawo o ruchu drogowym
72. posiedzenie Sejmu RP (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

W miniony piątek swoje 72. posiedzenie odbył Sejm RP, debatowano nad trzema projektami ustaw wprowadzających zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Dwa z nich skierowano do dalszego procedowania w Komisji Infrastruktury, jedna przepadła w głosowaniach.

Po pierwszym czytaniu do Komisji Infrastruktury - z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 11 grudnia 2018 r. oraz w drugim przypadku z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - skierowano dwa projekty zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, a tu:

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej projekt dotyczy stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie (druk nr 2985, wpłynął do Sejmu 2 listopada 2018);

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny - projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia szeregu zmian, mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego (druk nr 2878, wpłynął do Sejmu 2 listopada 2018).

Parlamentarzyści w głosowaniach odrzucili poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2699). Projekt dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. Tekst wpłynął do Sejmu 3 lipca 2018 r. Po I czytaniu – właśnie na 72 posiedzeniu Sejmu – złożony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Za jego przyjęciem głosowało 250 posłów, 167 było przeciw, 1 wstrzymał się. Ostatecznie projekt został odrzucony (głosowanie nr 53 na 72. Posiedzeniu Sejmu dnia 23 listopada 2018 r.). (jm)