Przegląd prasy

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Kraków stawia na bezpieczeństwo

20 marca 2020

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Kraków stawia na bezpieczeństwo
(fot. ze zbiorów Autorki)

Drogi w Małopolsce należą do najbardziej bezpiecznych w Polsce. Z policyjnego podsumowania 2019 roku  wynika, że w ubiegłym roku liczba wypadków zmniejszyła się o 270, a liczba osób w nich zabitych o 47. Samo miasto Kraków to także stały, konsekwentny spadek liczby wypadków drogowych, także liczby osób zabitych i rannych w wypadkach. Dlatego Kraków i Małopolska to bardzo dobry przykład na to, jak wiele można osiągnąć pracując we współpracy wielu instytucji, realizując cel nadrzędny, ponad wszelkimi podziałami.

Jak skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo w mieście: Bezpieczny Kraków. W Krakowie jest podejmowanych wiele inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedną z nich jest „Bezpieczny Kraków”.  To kontynuacja programu prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa uchwalonego już w 1999 roku. Zadaniem programu jest utrzymanie wypracowanego przez lata poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa, wprowadzenie nowych metod i innowacji do prowadzonych projektów, sprostanie wyzwaniom stale rozwijającego się Krakowa i jego mieszkańcom. Wielkim plusem są instytucje i eksperci którzy go realizują: to ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką programu dziedzinach oraz stała, aktywna współpraca z Komendą Miejską Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, Straży Miejskiej w Krakowie. To starannie przygotowana strategia oparta na konkretnych celach. Oczywiście całość zbudowana na podwalinach nauki podlega także nieustannej ewaluacji, a główne realizowane dziedziny to: Ratuj, Bezpieczna Szkoła,  Bezpieczny Ruch Drogowy, Bezpieczna Przestrzeń i Diagnoza.

Bezpieczny Ruch Drogowy – o dziedzinie. W Krakowie w ruchu drogowym uczestniczą mieszkańcy, jak i  wielu turystów z wszystkich stron świata odwiedzający stolicę Małopolski. Głównymi działaniami „Bezpiecznego Krakowa” są działania prewencyjne: uświadamianie i informowanie mieszkańców oraz turystów na temat niebezpieczeństw w ruchu drogowym skierowane do wszystkich użytkowników dróg, chociaż z łatwością można zauważyć, że to jednak niechronieni uczestnicy ruchu są jedną z głównych grup do której realizatorzy programu chcą dotrzeć.

Bezpieczny Ruch Drogowy - Kraków 2020. Inicjatyw brd zaplanowanych na 2020 rok w tym programie jest całkiem sporo.  Trzy  z nich są kontynuacją  działań zapoczątkowanych już w 2019 roku: program Road Show, Kraków Safety Show czy Krakowski Klub BRD. Program Road Show prowadzony w całej Małopolsce dzięki Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawitał także na stałe do Krakowa. Dzięki współpracy pomiędzy programem Bezpieczny Kraków z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w samym tylko Krakowie w 2019 roku udało się w krótkim czasie zrealizować 3 programy w którym wzięło udział 1500 młodych osób z 14 szkół ponadpodstawowych z Krakowa. Udało się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Krakowskiego Pogotowia. Nie co dzień młodzież może spotkać się nie tylko z przedstawicielami służb które ratują ludzkie życie, ale także z tymi, którzy przeżyli wypadki lub stracili najbliższych w zdarzeniach drogowych. I właśnie takie spotkania będą kontynuowane także w 2020 roku w Krakowie. W październiku odbędzie się także Kraków Safety Show – inicjatywa zapoczątkowana przez Kraków w zeszłym roku – dzień bezpieczeństwa brd w który miasto angażuje wszystkich uczestników ruchu gwarantując wielką dawkę wiedzy, doświadczenia i warsztatów brd z wieloma atrakcjami dla mieszkańców, przy udziale ogromnej liczby instytucji miejskich i wojewódzkich.  Wreszcie Krakowski Klub  BRD nad którym rozpoczęto prace już w 2019 roku będzie miał swój finał jesienią tego roku. To jedyny taki klub w Polsce i Europie. Miasto stworzyło platformę e-learningową z zakresu edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców i właśnie trwają ostatnie prace nad tym projektem. Idea Krakowskiego Klubu BRD jest prosta: przyłącz się do nas, przejdź raz na pół roku przyjazny e-learning z zakresu bezpieczeństwa w naszym mieście, a Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Na mieszkańców czeka pula zniżek, atrakcji, nagród oferowanych przez Partnerów Klubu – instytucji miejskich, publicznych oraz prywatnych. Oferta zniżek i atrakcji miejskich jest bardzo szeroka i dostosowana do wieku użytkownika. Trzeba pamiętać, że każdy z nas zyskuje o wiele więcej niż tylko zniżki i atrakcje. To, co najważniejsze to ugruntowanie pewnej wiedzy, poszerzenie swoich horyzontów i przypomnienie sobie zasad bezpieczeństwa – a na tym pomysłodawcom Klubu najbardziej zależy. To kolejny krok nie tylko ku naszemu bezpieczeństwu, ale ku bezpieczeństwu naszych najbliższych i wszystkich, którzy nas otaczają. W tym kontekście zdobyta wiedza jest bezcenna, a przy okazji można śmiało stwierdzić, że bezpieczeństwo w Krakowie zdecydowanie się opłaca!

Oprócz kontynuacji wspomnianych projektów, jest też miejsce na nowe pilotaże które po wprowadzeniu i ewaluacji mają szansę na stałe zawitać w gronie realizowanych projektów brd w Krakowie. Wśród nich są takie skierowane do Seniorów – np. „Senior na Drodze” realizowany we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie i MotoPark Kraków, do młodych rodziców – „Bezpieczny Maluch na Drodze” realizowany w Domach Kultury, czy Wielki Egzamin BRD dla dzieci zdających egzamin na kartę rowerową. To bardzo ważny projekt nawiązujący do programu „Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy” realizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, wzmacniający przekaz do wszystkich dzieci: znajomość przepisów ruchu drogowego to podstawa, wyrabianie karty rowerowej jest bardzo ważnym, kolejnym krokiem do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Warto wspomnieć, że Małopolska Wojewódzka Rada BRD przygotowała niedawno materiał merytoryczny skierowany do nauczycieli szkół podstawowych z zakresu przygotowania dzieci do egzaminu na kartę rowerową (dostępny jest m.in. na stronach Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz stronie Rady). Oprócz działań dotarcia do dzieci z klas czwartych i piątych szkół podstawowych, w programie Bezpieczny Kraków nie zabraknie też m.in. pilotażu skierowanego do „opuszczonej” grupy szkolnej jeśli chodzi o edukację brd: klas siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Planowane jest wdrożenie nowatorskich warsztatów brd angażujących bezpośrednio młodzież w tą tematykę.

Co dalej? Cały program podlega ciągłej ewaluacji i z pewnością te projekty, które będą najbardziej efektywne, przyniosą mieszkańcom Krakowa najwięcej korzyści i wpłyną na dalszą  poprawę bezpieczeństwa w mieście będą kontynuowane. Miasto to żywy organizm i realizowane projekty muszą być cały czas dostosowywane do tego co dzieje się na bieżąco. Trudno uniknąć też  błędów - czasami sytuacja zmienia się dynamicznie – choćby teraz, w czasie zagrożenia epidemicznego. Musimy obserwować co się dzieje, w jakiej skali, anulować lub przenosić terminy projektów, dostosowywać do realnych potrzeb i aktualnych statystyk, obserwując zagrożenia i ryzyka. Jedno jest pewne: program Bezpieczny Kraków to program  stale uczący się, zdobywający coraz więcej doświadczeń i wiedzy pod względem współpracy międzysektorowej, która już w statystykach znajduje swoje odzwierciedlenie pokazując, że każda z prowadzonych dziedzin: Ratuj, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Ruch Drogowy, Bezpieczna Przestrzeń, Diagnoza realnie wpływają na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa w Krakowie, a na tym nam wszystkim najbardziej zależy.

Katarzyna Dobrzańska-Junco

Liderka Dziedziny „Bezpieczny Ruch Drogowy” programu Bezpieczny Kraków

Przedstawicielka Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD (fot. ze zbiorów Autorki)