Ogłoszenia

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy

19 czerwca 2019

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy
Beata Lewandowska (1961-2018), instruktor nauki jazdy, egzaminator, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Podręcznik pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”, Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz) [KLIKNIJ]

Miło mi kolejny raz spotkać się z Beatą - czytając jej książkę.

Pierwszą pisaliśmy razem. Druga jest Jej własnym dorobkiem. Dorobkiem wynikającym z 20-letniego stażu w zawodzie instruktora i egzaminatora nauki jazdy. W branży pojawiła się „z zewnątrz”. Jako tłumacz języka migowego uczestniczyła w egzaminach państwowych. Jej pasja i chęć pomocy - w uzyskaniu prawa jazdy przez osoby głuche - skierowała ją na „drogi instruktorskie”.

Była pierwszym wykładowcą na kursach instruktorskich, który omawiał z ich słuchaczami problematykę metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Cierpliwie i dokładnie. Przez cały okres naszej współpracy widziałem jak swoim słuchaczom oddawała serce. Jej głos miał zawsze silny oddźwięk w środowisku. Szanowana i lubiana przez słuchaczy. Podchodziła do nich zarówno z sercem, jak i twardą ręką, o której przekonał się niejeden z naszych absolwentów.

Jest współtwórcą jedynego w Europie multimedialnego programu szkolenia niesłyszanych i niedosłyszących kandydatów na kierowców - „MIGACZ”. Współtworzyła bazę do wdrożenia modułu egzaminu państwowego na prawo jazdy dla głuchych.

Jej postać zostawiła stały ślad w naszym środowisku.

Marek Górny. Kraków, 15 czerwca 2019 r.

***

Beata Lewandowska (1961-2018), instruktor nauki jazdy, egzaminator, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Pedagog, studia podyplomowe z zakresu psychologii. Od 1997 r. była instruktorem nauki jazdy kat. B w OSK LOK w Krakowie, a od 2000 - egzaminatorem w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. Prowadziła kursy dla instruktorów i egzaminatorów i uczestniczyła w egzaminach państwowych jako tłumacz języka migowego. Współautorka bazy pytań egzaminacyjnych dla niesłyszących i niedosłyszących oraz pierwszego na rynku podręcznika „Metodyka nauczania dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy” (2008 r.). W 2013 roku - współtworzyła Projekt innowacyjny „MIGACZ”. Uhonorowana przez Ministra Infrastruktury Odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU RP”. Zmarła 15 czerwca 2018 r. w Krakowie.

14 czerwca 2019 r. uczestnicy IV Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy otrzymali pierwsze egzemplarze książki.

***

Dziś oficyna Grupa IMAGE oddaje Państwu książkę autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY”. I w podtytule: „Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. To podręcznik jakiego na rynku wydawniczym nie było. Autorka miała głęboka wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy instruktora i egzaminatora. Stworzyła podręcznik ważny merytorycznie, udzieliła wielu praktycznych rad, odpowiedziała na niemało pytań.

Dziś, gdy środowisko szkoleniowców nauki jazdy podejmuje konkretne działania dla poprawy swojego wizerunku, jakości i warunków pracy – „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN…” to niezbędna lektura.

Beacie zabrakło czasu, aby w książce pomieścić dwa ostatnie zaplanowane rozdziały: „Szkolenie i egzaminowanie jako proces dydaktyczny“ oraz „Etyka w szkoleniu i egzaminowaniu“. O dopełnienie w zakresie tematyki pierwszego z nich poprosiliśmy znanego psychologa transportu, Andrzeja Markowskiego. Problemy dotyczące etyki czekają na analizę i opisanie. (jm)

***

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy

Od Autorki

Wprowadzenie do tematyki

Rozdział 1 Humor z „prawego fotela”

Rozdział 2Autorska typologia kandydatów na kierowców

                2.1. Postawa typu „Agresor”

                2.2. Postawa typu „Arogant”

                2.3. Postawa typu „Dyplomata”

                2.4. Postawa typu „Loser”

                2.5. Postawa typu „Negocjator”

                2.6. Postawa typu „Prymus”

                2.7. Postawa typu „Racjonalista”

                2.8. Postawa typu „Słodziak”

                2.9. Postawa typu „Strateg”

                2.10. Postawa typu „Twardziel”

                2.11. Postawa typu „Wesołek”

                2.12. Postawa typu „Żebrak”

Rozdział 3Reakcje na sukces i porażkę egzaminacyjną

                3.1. Reakcje na sukces egzaminacyjny

                3.2. Reakcje na porażkę egzaminacyjną

Rozdział 4Stres jako czynnik determinujący zachowanie człowieka

                 4.1. Stres jako element funkcjonowania człowieka w środowisku materialnym i osobowym

                 4.2. Zachowanie człowieka w sytuacji stresowej – ujęcie psychofizyczne

                 4.3. Wpływ stresu na efektywność działania

                  4.4. Osobnicze reakcje na stres

                  4.5. Radzenie sobie ze stresem

Rozdział 5Motywacja jako czynnik determinujący zachowanie człowieka

                  5.1. Motywacja jako element osobowości

                  5.2. Prawa motywacji Yerkesa-Dotsona

                  5.3. Facylitacja społeczna

                  5.4. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas egzaminu na prawo jazdy

Rozdział 6Emocje jako czynnik determinujący zachowania człowieka

                  6.1. Emocje jako element osobowości

                  6.2. Temperament jako element osobowości (Teoria Hipokratesa-Galena)

                 6.3. Źródła wzmocnienia emocji negatywnych na egzaminie

                 6.4. Źródła wsparcia w pokonaniu negatywnych emocji na egzaminie

                 6.5. Rola instruktora i egzaminatora w kształtowaniu emocji pozytywnych

Rozdział 7 – Przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych

                7.1. Przyczyny formalne

                7.2. Przyczyny zdrowotne

                7.3. Przyczyny emocjonalne

                7.4. Przyczyny merytoryczne

                7.5. Problemy z komunikacją jako przyczyna niepowodzeń egzaminacyjnych

                               7.5.1. Problemy z komunikacją interpersonalną w szkoleniu

                               7.5.2. Problemy z komunikacją interpersonalna w egzaminowaniu

Rozdział 8 – Sylwetka nauczyciela instruktora-edukatora

                8.1. Postawy nauczyciela-instruktora a postawy uczestników kursu

                               8.1.1. Techniki motywacyjne

                               8.1.2. Obszary szkolenia/treningu

                8.2. Dekalog prowadzącego zajęcia instruktora-nauczyciela

Uwagi końcowe

Bibliografia

***

Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. [KLIKNIJ]

https://www.grupaimage.eu/p651/psychopraktyczny-egzamin-na-prawo-jazdy-b-lewandowska.html

Cena detaliczna – 41,00 zł

Cena dla instruktorów, egzaminatorów, ośrodków szkolenia, ośrodków egzaminowania itd. – 25,00 zł

Zamówienia:

www.grupaimage.eu / e-mail: office@grupaimage.pl / telefonicznie: 22/811-01-99 (dni robocze, godz. 9.00-16.00