Przegląd prasy

Kontrole drogowe będą…

2 marca 2020

Kontrole drogowe będą…
Insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zagrożenie koronawirusem jest, choć w Polsce do dziś nie został stwierdzony. Sejm uchwalił specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem. Minister infrastruktury wyjaśnił kilka kwestii związanych z transportem drogowym. Tymczasem dementujemy informację o wstrzymanych kontrolach drogowych.

Zagrożenie i podejmowane działania. W dniu wczorajszym Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. - W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) – uzasadniają autorzy nowelizacji. (…) Ustawa określa w szczególności zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz jej zwalczania oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia. (…) Celem projektowanej regulacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez skuteczne przekazywanie informacji o zagrożeniach w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej.

Informacje ministra infrastruktury. W trakcie debaty sejmowej Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury wyjaśnił kilka kwestii w związku z transportem drogowym. A tu: Inspekcja Transportu Drogowego przekazała wszystkim przedsiębiorcom zajmującym się transportem międzynarodowym instrukcję jak należy się zachowywać, co należy robić - w związku z transportem do Włoch i innych kierunkach państw zagrożonych. Instrukcję dla kierowców samochodów co trzeba robić, aby uchronić się przed wirusem. ITD zabezpieczyła również wszystkie 18. międzynarodowych linii autobusowych z kierunków południowych. Na pierwszym przystanku na terenie kraju przeprowadza kontrolę i badanie. - Jeżeli chodzi o samochody indywidualne nie jesteśmy w stanie uszczelnić granicy - wyjaśniał minister. Inspektorzy Transportu Drogowego i służby graniczne posiadają pełną wiedzę i określone procedury na wypadek gdyby okazało się, że jest jakikolwiek przypadek zarówno w samochodzie osobowym, jak i transporcie osób, czy rzeczy. Pasażerowie posiadają tzw. karty lokalizacyjne. Procedury są precyzyjne, służby są w nie wyposażone.

Kontrole drogowe. Coraz szerzej w wielu publikacjach informowano o ograniczeniu kontroli trzeźwości kierowców. Doprecyzujmy - OGRANICZENIU bo to jest właściwe słowo i tylko ograniczeń badań trzeźwości, a dokładnie tymczasowego ograniczenia badań przy użyciu urządzeń bez ustników. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka zapewnił, że policjanci nie przestaną badać trzeźwości i wskazał, że w każdym przypadku podejrzenia kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu policja będzie badać trzeźwość, ale za pomocą urządzeń wyposażonych w jednorazowe ustniki. Do odwołania nie będą natomiast używane urządzenia, które nie mają wymienialnych ustników. I tu zacytujmy fragment pisma Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA: - Po zapoznaniu się z opisem prowadzonych badań, względem funkcjonariuszy i osób badanych pod kątem możliwości narażenia na biologiczny czynnik chorobotwórczy związany z użyciem urządzeń - alkomatów bezustnikowych typu Alcoblow zalecam zaprzestanie prowadzenia akcji przy pomocy w/w urządzeń.

Tak więc dementujemy - drodzy kierowcy kontrole drogowe nie zostają zawieszone! Kontrole drogowe będą jedynie ograniczone w zakresie stosowanych urządzeń badania trzeźwości.

Zachęcamy do odwiedzania i pozyskiwania informacji ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/. (jm)