Legislacja

A piesi na drogach dla rowerów?

3 marca 2020

A piesi na drogach dla rowerów?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w określonym terminie konsultacji publicznych zgłosił swoje uwagi do projektu ustawy dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych. Piszą, aby przygotować przepisy precyzyjne i nie powodujące niejednoznacznych interpretacji. Wnioskują m.inn. o doprecyzowanie pierwszeństwa pieszych na drogach dla rowerów.

W trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy regulującego zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego swoje uwagi złożył Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Zaprezentowana ocena wskazuje, iż na poprawę bezpieczeństwa pieszych mają znaczący wpływ wprowadzane od lat działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, ale także szeregu kampanii edukacyjnych. I takie oto efekty wypracowane: w 2018 roku w 381 wypadach pojazdów z pieszymi poszkodowanych zostało łącznie 416 osób. - Mimo, że liczba tego typu wypadków zmalała w ciągu roku o 7 proc., to wciąż stanowi ponad 1/3 wszystkich wypadków. Ofiary śmiertelne wśród pieszych w 2018 roku to aż 54,5 proc. wszystkich ofiar, choć jest to wynik znacznie lepszy niż rok wcześniej, gdy piesi stanowili ponad 2/3 ofiar. Sytuacja ogólnokrajowa jest jednak gorsza. Liczba zabitych pieszych wzrasta – w 2018 roku na przejściach zginęło o 4,4% więcej osób niż rok wcześniej i aż o 15,9% więcej niż w 2015 roku. Jest to więc jeden z najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Polsce - czytamy.

ZDM w swojej opinii podkreśla potrzebę przygotowania zmian legislacyjnych, przepisów, takich aby ich późniejsza interpretacja mogła być jednoznaczna dla służb kontrolnych i sądów. Oto istota uwag ZDM:

- nadanie pierwszeństwa pieszym nie tylko na przejściu, ale też wchodzącym na przejście (oprócz przejść przez torowisko);

- doprecyzowanie pierwszeństwa pieszych również na drogach dla rowerów;

- wykreślenie zakazu wchodzenia na przejście dla pieszych przed jadący pojazd (pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność);

- zatrzymanie prawa jazdy kierowcom za „omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu” oraz „wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi”.

(jm)