Przegląd prasy

Koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg, zachowujemy odpowiednią staranność i ostrożność

22 października 2020

Koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg, zachowujemy odpowiednią staranność i ostrożność
(fot. GDDKiA)

Jak ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są same drogi jest oczywiste. Już mnie oczywiste natomiast czy i w jakim zakresie są w dobie koronawirusa realizowane zaplanowane inwestycje drogowe. Tu optymistycznie wypowiada się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. (…) Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie - dodał Dyrektor Żuchowski. Budowniczy dróg nie tylko mówią, iż nie zwalniają i nie redukują planów, ale więcej deklarują gotowość na więcej w wyjątkowej sytuacji gospodarczej. Jak to jest możliwe? Otóż jest. Wprowadzono wiele nowych procedur np. dopuszczalna jest praca zdalna, wideokonferencje, wykorzystywane środki komunikacji zdalnej do kontaktu z inżynierami i dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców, dokumentacja inwestycji i stosowne formularze dostępne są poprzez strony internetowe, korespondencja prowadzona elektronicznie itd. - Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, dokonujemy akceptacji dokumentów, zajmujemy stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych naszym kontrahentom płatności. Zależy nam na sprawnej kontynuacji kontraktów drogowych i rozliczaniu płatności z wykonawcami, co w tym szczególnym okresie jest szansą dla branży i całej gospodarki. Stosujemy elastyczność w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych, dostosowując się do obecnej sytuacji i uwarunkowań – czytamy w informacji GDDKiA. Dokładane są wszelkie starania podejmowane dla uniknięcia zamykania budów, rygorystycznie przestrzegany ograniczenia i zasady bezpieczeństwa.

Na budowach stosowane są szczególne zasady jak dla miejsca pracy. I może przybliżymy kwestię zakrywania ust i nosa w związku z epidemią SARS-CoV-2. Ta oczywiście została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. I dalej GDDKiA wyjaśnia - podczas prowadzenia prac na styku z przestrzenią publiczną np. remont ulicy lub chodnika, bez zamknięcia przestrzeni i wydzielenia niedostępnego dla osób postronnych placu budowy, zalecamy, aby pracownicy stosowali się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli w trakcie wykonywania prac zasłaniali usta i nos. I jeszcze kwestia dowozu pracowników: ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W pojazdach liczba miejsc jest ograniczona, aby zachować bezpieczny odstęp między pasażerami. (jm)

(grafika - GDDKiA)