Przegląd prasy

KSD WORD wybrało prezesa

22 września 2022

KSD WORD wybrało prezesa
Janusz Stachowicz, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, dyrektor WORD Rzeszów (fot. WORD Rzeszów)

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wybrało nowe władze stowarzyszenia. Prezesem został ponownie wybrany Janusz Tomasz Stachowicz - dyrektor WORD w Rzeszowie.

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD istnieje od 1998 roku. Kolejnymi prezesami KSD byli: Marek Staszczyk (1998-1999), Janusz Płaneta (1999-2000), Ryszard Półtorak (2000-2001), Mirosław Szadkowski (2001-2003), Wojciech Jabłoński (2003-2006), Janusz Płaneta (2006-2007), Piotr Wcisło (2007-2008), Andrzej Szklarski (2008-2013), Łukasz Kucharski (2013-2018), Stanisław Szatkowski (2018-2019), Marek Staszczyk (2019-2021). Obecnie funkcję tę pełnił Janusz Stachowicz - dyrektor WORD w Rzeszowie. Ponownie wybrany w dniu wczorajszym.

Organizacja realizuje główne cele, a tu: wspólne rozwiązywanie problemów, wspólna reprezentacja WORD-ów w Sejmie RP, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Finansów, prezentowanie stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych, obrona dobrego imienia egzaminatorów i budowanie pozytywnego wizerunku medialnego, inspirowanie działań na rzecz poprawy BRD i podnoszenia kultury kierowców, profilaktyka i zapobieganie (w miarę posiadanych możliwości) zjawiskom o charakterze korupcyjnym, wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji. (jm)