Przegląd prasy

Liczba wypadków nie rośnie „lawinowo” - skomentował Jerzy Szmit

18 listopada 2016

72c6066e7c178da5631a9038eca3e0e3aa7573ea

Briefing prasowy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (18.11.2016) (550-47 fot. J. Michasiewicz)

2c0ca609c424823c02c14a3247633f1dd4cd9845

Briefing prasowy Jerzego Szmita, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 18.11.2016. Od prawej: Jerzy Szmit, oraz Andrzej Maciejewski i Leszek Rafalski. (550-48 Fot. J. Michasiewicz)

ab0da2bcdaedff73a7a28cb6304220787303197a

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (18.11.2016) (550-49 fot. J. Michasiewicz)

7a6dd1308fd649c8de331b0bb0582fdc17413f0a

Prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (550-50 fot. J. Michasiewicz)

1b45e543232cfed6cb6ba654b4790e0bd954e89e

Andrzej Maciejewwski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (550-51 fot. J. Michasiewicz)

192595e5e30ea5c4b61bd0d15be3e9be81ec1197

Przebudowy dróg (briefing prasowy 18.11.2016) (550-52 grafika MIiB)

a2e0ab38363cfce45cc4cd1865d6b0c48172879b

Wykaz zadań skierowanych do realizacji (briefing prasowy 18.11.2016) (550-53 wykaz MIiB)

b5aa37463aef2ddf6056a7eb53f965897c6a78f5

Podsumowanie wykazu zadań skierowanych do realizacji: 143,1 km oraz koszt 785,2 pln (briefing prasowy 18.11.2016) (550-54 wykaz MIiB)

050bf86e3dedd823b1d1aca2325f4f0704d618d6

Stan dróg samorządowych (briefing prasowy 18.11.2016) (550-55 fot. MIiB)

b951538f9e5beb6dab11048854e25a0ebbb70359

Pojazdy ciężkie na drogach (briefing prasowy 18.11.2016) (550-56 fot. MIiB)

2bc2e53bbca5e3ab7a087eff5d38cffb4fc04574

Jerzy Szmit, uroczyste podpisanie zaplanowanych inwestycji (briefing prasowy 18.11.2016 (550-57 fot. J. Michasiewicz)

271a540ec9f8edf0e632c3122a7ba6e8a89fe52e

Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (550-58 fot. J. Michasiewicz)

8654a5617e884ba6cd0484d8c99b8346ce9d47b5

Briefing prasowy w MIiB (18.11.2016) (550-59 fot. J. Michasiewicz)

f248e0e892507fd28700a442812941ad8dc61e77

550-60 Briefing prasowy w MIiB (18.11.2016) (550-60 fot. J. Michasiewicz)

1a76252d4de56c9886eecf6e050d6ad2c857ad60

Briefing prasowy w MIiB (18.11.2016) (550-61 fot. J. Michasiewicz)

af211a5995143ad5ea1e8f7317da57d6494747d0

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (550-62 fot. J. Michasiewicz)

W Warszawie w siedzibie MIB odbył się briefing wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita ws. kierowanych do realizacji przebudów i modernizacji, dostosowujących sieć dróg krajowych do nośności 11,5 tony/oś. W briefingu wziął udział zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski oraz dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Leszek Rafalski. Odpowiadając na pytania dziennikarzy minister mówił o stanie bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.

Powstają nowe drogi, dbamy także o stan istniejącej infrastruktury. - W budżecie państwa na 2017 r. został zaplanowany dodatkowy miliard złotych na modernizację i utrzymanie dróg krajowych. Pozwoli to m.in. na podniesienie nośności sieci dróg i dostosowanie ich do wymagań określonych przepisami unijnymi - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas konferencji prasowej zorganizowanej w MIB 18 listopada 2016 r. W konferencji, podczas której do realizacji zostało skierowanych 14 zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych, wziął udział Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski oraz zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski.

Łączna długość skierowanych do realizacji zadań, polegających dostosowaniu nośności dróg krajowych do przenoszenia nacisków 11,5 tony/oś to 143 km, ich łączna wartość to 785 mln zł. (mapa w zał.)

Odnosząc się do wczorajszej skargi Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedostosowaniem polskiej sieci drogowej do nośności 11,5 t/oś, Jerzy Szmit zauważył, że pełne dostosowanie sieci dróg krajowych do unijnych wymagań wymagałoby przeznaczenia na ten cel ok. 53 mld zł, ponad potrzeby wynikające z Programu Budowy Dróg Krajowych (ok. 200 mld zł). Dla Polski dostosowanie sieci drogowej jest priorytetem, jednakże proces ten, z uwagi na niewystarczające środki, musi być rozłożony w czasie. Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. W wyniku wprowadzonych zmian sieć dróg krajowych, na których mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi do 11,5 tony, wzroście do ponad 50%. W najbliższym czasie projekt rozporządzenia zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski przypomniał, że infrastruktura drogowa w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej była budowana w niższych standardach naciskowych - drogi krajowe do 10 t na pojedynczą oś napędową, a pozostałe drogi publiczne - 8 t na pojedynczą oś napędową. W ocenie prof. Rafalskiego skierowanie ruchu ciężkiego na nieprzygotowane do tego drogi spowodowałoby ich bardzo szybką degradację. Przywrócenie ich pierwotnej funkcji wiązałoby się wtedy z poniesieniem znacznie wyższych nakładów finansowych, niż wskazane przez wiceministra Szmita 53 mld zł. Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przypomniał, że w żadnym państwie należącym do UE  cała sieć drogowa nie jest w pełni dostosowana do nacisku 11,5 tony na oś.

Minister Jerzy Szmit poinformował także, że w ramach kryteriów oceny inwestycji dofinansowywanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, już w 2017 roku zostanie wprowadzony element uwzględniający dostosowanie drogi do nośności 11,5 tony na oś.

Źródła PRAWO DROGOWE – Polska dostosowuje siec drogową do unijnych standardów – stanowisko MIB ws. skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Stanowisko MIB ws. skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości GDDKiA – Powstają nowe drogi, dbamy także o stan istniejącej infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Powstają nowe drogi, dbamy także o stan istniejącej infrastruktury