Przegląd prasy

Mandaty: na drodze zapłacisz także kartą

2 grudnia 2016

Mandaty: na drodze zapłacisz także kartą
(552-16 fot. J. Michasiewicz)

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Krótki tekst regulujący sprawy o których mówiono od lat. I tak kierowca na polskich drogach ma mieć możliwość zapłaty grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego natychmiast po jego przyjęciu - za pomocą karty płatniczej.

Dzisiaj przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowy i zaoczny. Proponowane zmiany uzasadniane są potencjalną możliwością lepszej ściągalności mandatów. Te ułatwienia w sposobie uiszczenia opłaty mają być szczególnie ważne dla cudzoziemców. Według dzisiaj obowiązujących regulacji, taki kierowca mógł dokonać opłaty mandatu wyłącznie gotówką oczywiście w polskiej walucie. Informację uzupełnijmy przypomnieniem, że przepisy ustawy o transporcie drogowym przewidują takie rozwiązanie, i jest ono praktykowane przez inspektorów transportu drogowego. Od stycznia br. kartą płacimy też w urzędzie skarbowym. I będzie to możliwe u policjanta, strażnika, czy inspektora drogowego. Praktyka znana w takich krajach europejskich jak Austria czy Belgia. W uzasadnieniu projektu znajdujemy następujące podsumowanie: „Jest to rozwiązanie nowoczesne i jego wdrożenie stanowić będzie wyraz modernizacji służb kontrolnych nie tylko w obszarze sprzętowym, ale również w sferze formalnoprawnej”. Policjant jedynie musi posiadać właściwe urządzenie. W pierwszym etapie policja drogowa ma otrzymać około 2 tys. terminali. Mandat uprawomocni się już w momencie otrzymania potwierdzenia opłaty.

I mała, ale czytelna statystyka: w 2015 r. policjanci nałożyli 8 mln mandatów, w 5,5 mln przypadków zastosowano postępowanie mandatowe. Po 14 dniach od publikacji ustawy ma być inaczej. I dobrowolnie będziemy mogli z tej możliwości skorzystać. Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości. Trwa proces konsultacji. (jm)